Costin-Eugen CERNESCU - Medic


Membru titular 2018
Membru corespondent 2001


Director onorific al Institutului de Virusologie al Academiei Române, din 2006
Director al Institutului de Virusologie al Academiei Române, 1991-2006

Născut în București la 16 iulie 1940, orfan de război, crescut de o mamă singură, cu suportul pensiei IOVR. Studii gimnaziale în București și absolvent al Liceului „Matei Basarab“, promoția 1956. Licențiat al Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din București în anul 1964. Șef de promoție la concursurile de externat și internat preclinic. În 1974 a obținut titlul de doctor în medicină, la Academia de Științe Medicale, cu teza Markeri genetici ai virusului rujeolos, conducător științific prof. Nicolae Cajal.

A lucrat inițial ca medic de laborator. A fost preparator, apoi cercetător în cadrul Institutului de Inframicrobiologie al Academiei RSR. A condus peste 15 ani Institutul de Virusologie al Academiei Române, iar din 2006 este director onorific. Timp de peste 10 ani (1976-1986) a fost secretar al Secţiei de Știinţe Medicale a Academiei RSR.

Ascensiunea în cariera didactică și științifică a început după 1989. A fost conferențiar, prin concurs, apoi profesor de virusologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti (începând cu anul 1993), şef de catedră din 1994. În prezent este profesor onorific. A predat cursul de virusologie la Universitatea „Titu Maiorescu“ din București, Facultatea de Medicină, în perioada 1991-1994. A coordonat peste 20 teze de doctorat.

A urmat specializări la: Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA (1990); a fost visiting professor la St. Jude Children Research Hospital, Memphis, TN, USA (1994); visiting professor la Faculté de Médicine de Marseille, Hôpital Sainte-Marguerite (Programul Tempus, 1995), visiting guest la US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases Ft. Detrich, MD, USA (1997).

A fost expert evaluator al Comisiei Europene, Programul „Quality of Life and Management of Living Resources“ (1999-2002) și expert evaluator al Comisiei Europene Ethical Panel (2003-2006). A participat în calitate de evaluator la programele naționale derulate sub egida Academiei Române, Ministerului Educației și Cercetării, Fogarty International Center. În calitate de expert evaluator al aplicaţiilor de granturi pentru programul cadru V al Comunității Europene, Direcția XII, „Calitatea Vieţii şi Managementul Resurselor Umane“ dr. Cernescu a iniţiat mai multe posibilităţi de parteneriat, în primul rând cu ţările Comunităţii Europene.

A publicat primele studii privind epidemia HIV/SIDA la copii în România în anul 1990. În cadrul unui important proiect româno-american, derulat împreună cu Baylor College of Medicine, Houston TX, finanţat de National Institute of Health (2005-2015), a înfiinţat un Centru de Excelenţă pentru standardizarea diagnosticului şi monitorizarea terapiei infecţiei HIV la copii. Încă din 1984, dr. Cernescu atrăsese atenţia asupra semnificaţiei SIDA la copii pentru sănătatea publică, fiind autorul unor articole din „Contemporanul“ și „Revista Bacteriologia. Virusologia. Parazitologia. Epidemiologia“. Avertismentul nu a fost înţeles la timp, iar ignorarea informaţiei ştiinţifice, coroborată cu politica pro demografică irațională a regimului comunist, a condus la tragedia care s-a numit epidemia pediatrică de SIDA din România.

A propus un sistem original de înregistrare a pragurilor epidemice pentru gripă şi, pe baza constituirii unei baze de date care acoperă 10 ani, un model matematic de predicţie a sezoanelor epidemice. A colaborat cu Center for Biologics Evaluation and Research (subsidiar FDA) în elaborarea planului naţional de pregătire pentru pandemia gripală (Strategic Plan FY 2012-2016).

A participat activ la organizarea mai multor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, între care „Cell Wall Derived Immunomodulators and Synthetic Adjuvants“, 1993; „Microbiologia Balcanika“, 2001; „International Conference on the European Citizen’s Quality of Life Greece“, 2002; Simpozionul anual „Nicolae Cajal“ de Medicină şi Cercetare Translaţională (15 ediţii); Conferinţa „Diaspora în Cercetarea Știinţifică Românească şi Învăţământul Superior“, 2010.

În 2020, imediat după izbucnirea pandemiei COVID-19 , a înfințat, împreună cu academicianul Victor Voicu, Comisia de epidemiologie a Academiei care are scopul de a elabora modele predictive ale evoluției pandemiei și a măsurilor de combatere. Ca rezultat al colaborării cu experți din diverse specialități medicale au apărut mai multe volume tematice.

Domenii de cercetare: producţia şi controlul vaccinului rujeolos viu atenuat preparat pe un substrat nou – celulele diploide umane; neuroviroze persistente (panencefalita sclerozantă subacută şi scleroza în placi); mecanisme moleculare de inducţie a interferonului, investigarea unor epidemii virale survenite în ultimii ani în Romania (infecţia HIV/SIDA, meningoencefalita West-Nile, hepatitele virale B şi C, Covid-19), consumul de droguri ca vector al unor viroze transmise parenteral.

Este autorul a peste 140 articole indexate în PubMed, unele cu sute de citări.

Monografii și manuale

1970 Vaccinuri virale, împreună cu dr. Dan Sărățeanu, Editura Medicală

1972 Epidemiologie – manual pentru liceele sanitare, Editura Didactică și Pedagogică

1978 Rujeola – etiopatogenie și profilaxie , împreună cu Y. Șorodoc, N. Cajal, Editura Academiei Republicii Socialiste România. Lucrare distinsă cu premiul „Victor Babeș“ al Academiei

1980 Kori – etiopatogenia i profilaxia, împreună cu Y. Șorodoc, N. Cajal, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1980 Vaccinuri și vaccinări, Editura Științifică și Enciclopedică

1984 Patogenia infecției virale cronice, Editura Academiei RSR

1989 Tratat de Virusologie Medicală (sub redacția acad. N. Cajal), autor pentru trei capitole, Editura Medicală

1989 Scleroza multiplă (sub redacția prof. N. Stamatoiu), autorul unui capitol, Editura Medicală

1996 Virusologie medicală, note de curs, Editura Medicală (edițiile a II-a și a III-a, 1998, 2000)

1996 Manual pentru bioprotecție în laborator, împreună cu S.M. Ruță, ediție în limba română a lucrării Laboratory biosafety manual (2nd edition, WHO, 1993), în „Studii și cercetări de virusologie“, nr. 26(2)

1998 SIDA. Tratamentul cu antiretrovirale, în colaborare cu S.M. Ruță, Editura Concept Pbl

1999 Practica diagnosticului virusologic, în colaborare cu S.M. Ruță, Editura Concept Pbl

1999 Aspecte de Patologie Celulară Comparată (sub redacția Nicolae Manolescu), autor al unui capitol, Editura Didactică și Pedagogică

2001 Premiile Nobel pentru Medicină, Editura Chimprest

2002 Curs concis de virusologie, în colaborare cu S.M. Ruță, Editura Universitară „Carol Davila“ (ediția a II-a, 2003)

2003 Medicamente antivirale, în colaborare cu Simona Ruță, Editura Universitară „Carol Davila“

2004 Progrese în controlul și prevenirea virozelor cu potențial bioterorist, în colaborare cu Simona Ruță, Editura Universitară „Carol Davila“

2005 Enciclopedie Medicală Românească (sub redacția prof. N. Ursea), autor al capitolului „Virusologie“, Editura Universitară „Carol Davila“

2007 Gripa – studiu critic, Editura Academiei Române

2008 Virusologie Medicală, Editura Medicală

2009 Vaccinarea în cancerul de col uterin, Editura Academiei Române

2010 Premiile Nobel pentru medicină în secolul XXI, Editura Academiei Române

2011 Hepatitis C Treatment, volum în colaborare cu S. Ruță, L. Gheorghe, S. Iacob, I. Popescu, R.S. Wanless, Flying Publisher&Kamps USA

2012 Academia de Științe Medicale – Dizertație istorică, volum realizat împreună cu N. Baltă, I. Bruckner, S. Măgureanu, C. Dimoftache, E. Gălățescu, Editura Academiei de Științe Medicale

2014 Actualități în tratamentul hepatitelor virale B și C, Editura Medicală

2016 Progrese în terapia cu celule stem, Editura Academiei Române

2020 Pandemia COVID-19 în Romania. Aspecte clinice și epidemiologice, volum coordonat în colaborare cu Victor Voicu și Irinel Popescu, Editura Academiei Române

Brevete de invenţii

1972 Procedeu de atenuare a unei tulpini de virus rujeolos, OSIM 60434/1972

1973 Procedeu de hemaglutinare pasivă pentru diagnosticul serologic al rujeolei, OSIM 59119/1973

1976 Procedeu de obținere a unei suspensii de virus rujeolos, OSIM 62729/1976

1976 Procedeu de preparare a vaccinului rujeolos viu atenuat în culturi de celule diploide umane, OSIM 62730/1976

1980 Diluant pentru vaccinul rujeolos, OSIM 75318/1980

Activitate editorială

Membru în comitetul redacţional al revistei „Viral Immunology“ (MA Liebert Inc, Pbl), membru în comitetul redacţional și editor-şef al revistei „Proceedings of Romanian Academy, series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences“ a Academiei Române.

Organizații internaționale

- Membru al International Association of Physicians in AIDS Care
- Reprezentant național în Virology Division of the International Union of Microbiological Societies (IUMS)
- Membru în International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)


Organizații naționale

- Membru al Academiei de Științe Medicale, 1993
- Vicepreședinte al secției de Medicină Translațională
- Vicepreşedinte al Societății Balcanice de Microbiologie

Premiul „Victor Babeș“ al Academiei RSR, 1978

Premiul „Victor Babeș“ al Academiei RSR, 1984

Distincții

- Diploma de excelenţă a Institutului Pasteur, Leningrad, 1972
- Diploma de excelenţă a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 2004