Constantin POPA - Medic neurolog


Membru titular 2003
Membru corespondent 2001

S-a născut la data de 24 aprilie 1938 în localitatea Stroești, județul Vâlcea. A urmat Liceul și Școala Medie Tehnică Medicală din București în perioada 1952-1956. În anul 1964 a devenit licențiat al Facultății de medicină generală, Institutul de Medicină și Farmacie din București, cu media generală 10. În 1972 a obținut titlul de doctor în specialitatea neurologie, cu cercetarea „Contribuții la studiul etiopatogeniei ramolismentelor din teritoriul arterei cerebrale posterioare“.

A ocupat, prin concurs, toate pozițiile didactice universitare:

 • preparator la Clinica de neurologie a Spitalului Clinic Colentina, Institutul de Medicină și Farmacie din București, 1965-1968
 • asistent universitar, Clinica de neurologie a Spitalului Clinic Colentina, Institutul de Medicină și Farmacie din București, 1968-1973
 • șef de lucrări titular, 1973-1982
 • conferențiar universitar, 1982-1990
 • profesor universitar, din anul 1990
 • șef de catedră, 1982-2020, Departamentul de neuroștiințe al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București.

În perioada 1968-1991 a fost membru în Senatul universității și între anii 1984-1991 a fost prorector științific. În prezent este profesor universitar al Facultății de medicină generală din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“.

În cariera medicală a debutat ca extern și intern la toate spitalele din București și Cluj-Napoca, indiferent de specialitate. În urma concursului național din anul 1969 a devenit medic specialist neurolog, cu prima medie pe țară, la Clinica de neurologie a Spitalului Clinic Colentina. Tot prin concurs devine medic primar neurolog, iar ulterior, șef de secție în cadrul Clinicii de neurologie Colentina. Coordonează activitatea clinicii de neurologie din Spitalul Clinic „Dr. Gh. Marinescu“ începând cu anul 1985.

De numele profesorului Constantin Popa se leagă înființarea primului Institut de Neurologie şi Boli Neurovasculare (INNBNV) din zona centrală şi sud-est europeană, pe care l-a coordonat între anii 1995-2020.

În calitate de assistant étranger a colaborat în perioada 1968-1970 cu Clinique des maladies du système nerveux, Clinique de neurologie et neuropsychologie – Hôpital de la Salpêtrière, Paris, în Laboratoire de neuropathologie „Charles Foix“ şi în Laboratoire de neurophysiologie comparée, Université de Paris, Faculté des Sciences, sub îndrumarea prof. Pierre Busser.

A participat la realizarea cercetărilor fundamentale de neurofiziologie experimentală care au precedat abordarea stroke-ului(AVC), studiind la București, în perioada 1968-1975, cu acad. Oscar Sager și la Paris cu profesorii Albe Fessard și P. Busser activitatea neuronală și a rețelelor neuronale pe leziunile vasculare experimentale, realizate la animale (inclusiv la maimuță) utilizate și acceptate în acea perioadă.

Colaborările internaționale (congrese, conferințe, simpozioane, stagii de documentare) au continuat în: Austria – Viena, 1981, 1982, 1983; Bulgaria – Sofia, Varna, 1978, 1980; Franţa – Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpelier, Nancy – 1968-1970, 1978, 1982, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005; Germania – Hamburg – 1984; Italia – Roma – 1985; Suedia – 1995; Chişinău – 1992; USA – Cleveland, Boston, San Diego, New York, Miami, Cincinati, Seattle, 1993, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 și la Congresul mondial de neurologie de la Melbourne, Australia.

A inițiat Conferința Națională de Stroke (AVC) din România cu participare internațională, pe care a organizat-o în mod constant, anual, în perioada 1998-2020, sub egida Academiei Române. În anul 2005 a realizat prima reţea de telestroke din zona centrală şi sud-est Europeană, în colaborare cu Info World şi Alcatel.

Pentru o perioadă de patru ani a fost președintele delegat al Secției de științe medicale din Academia Română.

Contribuţiile originale cu impact internaţional

 • utilizarea izotopilor radioactivi în studiul hemodinamic al circulației sangvine cerebrale în România (1974-1980);
 • primul laborator de hemodinamică cerebrală din ţară, ce folosește radionuclizi şi gamma-cameră;
 • introducerea în România a metodologiei de studiu a debitului sanghin cerebral loco-regional, utilizând 133Xe intracarotidian;
 • validarea unei metode originale de diagnostic rapid (60 secunde) a ocluziilor arteriale cervico-cerebrale, utilizând technețiu injectat în vena cubitală;
 • introducerea în practica de cercetare românească a metodologiei de determinare a timpului de circulaţie transcerebral şi a timpului de circulaţie braţ-creier;
 • introducerea metodologiei moderne de studiu anatomic al leziunilor arteriale cervico-cerebrale după Fisher, Yates şi Hutchinson;
 • introducerea metodologiei de explorare a sistemului arterial cervico-cerebral utilizând tehnologia ultrasonografiei Doppler, 1986;
 • realizarea primelor determinări Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) din România, 1987;
 • introducerea, în România, a metodologiei Kurtzke de evaluare a invalidării neurologice în scleroza multiplă;
 • validarea unui număr de 10 metode noi de explorare la bolnavii vasculari cerebrali, pentru diagnosticul precoce al leziunilor arteriale cervico-cerebrale;
 • realizarea primei stații pilot din țară care investighează atacul ischemic cerebral tranzitor
 • protocoale de prevenție în stroke (AVC)
 • realizarea primei secții de terapie intensivă în stroke (AVC)
 • înființarea primei secții de terapie în stroke (AVC), în primele 3 ore de la debut prin tratamentul fibrinolitic
 • adaptarea învățământului medical românesc la recentele evoluții din cercetarea științifică și din practica medicală

Domenii de cercetare științifică

Neurologie; neuropatologie; AVC (stroke); neuroștiințe; patologia vasculară cerebrală, scleroza în plăci, epilepsia, metode originale de explorare neurovasculară; izotopi radioactivi în studiul hemodinamic al circulaţiei cerebrale; mecanismul infarctului de arteră cerebrală posterioară; „perfuzia de lux“ în ocluzia arterială cervicală; sindromul de hemoabatare („Steal syndrome“), mecanismele de auto-reglare în ocluziile arteriale cervico-cerebrale; determinarea timpului de tranzit transcerebral; semnalele microembolice cerebrale; fibrinoliza în stroke; „unitățile de stroke“ (urgențe neurovasculare); encefalopatia hepatică experimentală; zona de penumbră în stroke – zona de „mismatch“; tratamentul anticoagulant în AVC-ul ischemic.

Cercetări fundamentale de neurofiziologie experimentală, care au precedat abordarea stroke-ului (AVC).

Opera profesorului Constantin Popa însumează peste 2000 articole științifice apărute în publicații naționale și internaționale și 20 cărți de specialitate; peste 1000 de prezentări la diverse manifestări ştiinţifice naţionale și internaţionale.

Volume

1974 Diagnosticul neurologic, în colaborare cu Ioan Cinca și Aurel Mareș, Editura Medicală

1974 Determinarea debitului sanguin cerebral global și regional, cu izotopi radioactivi (Xe133) pe cale inhalatorie, Comitetul de stat pentru energia nucleară, Institutul de Fizică Atomică, Laboratorul de hemodinamică cerebrală, Clinica de neurologie Colentina, IMF București

1979-1981 Tratat de neurologie, sub redacția lui C. Arseni, 5 volume, Editura Medicală

1984 Metode de neurofiziologie clinică, în colaborare cu Berdj Așgian, George Badiu, Iuliu Baga Thai, Ion Băciulescu, Onoriu Corfariu, Emil Dulău, Voica Foișoreanu, Mircea Iacob, sub coordonarea lui Constantin Arseni și Liviu Popoviciu, Editura Medicală

1986 Gamma-angio-encefalografia, în colaborare cu Marina Ticmeanu și I. Suseanu, volum monografic, primul din lume, Editura Medicală

1989 Filozofia și medicina. Diagnostic, volum redactat de Florin Georgescu, Editura Medicală

1997 Neurologie, Editura Național

1997 Ghidul medicului de gardă, în colaborare cu Mircea Beuran, Gerald Popa, Daniela Bartoș și Ioanel Sinescu, Editura Scripta

2000 Prevenția în accidentele vasculare cerebrale (stroke): Elemente de orientare în practica generală, lucrare în ediții succesive, îmbunătățite, Editura Medicală Amaltea

2001 Enciclopedia medicală românească. Secolul XX, studiu în volumul coordonat de N. Ursea, Editura Universității „Carol Davila“ din București

2002 Corticoterapia în neurologie, Editura Medicală Amaltea

2003 Sesiunea științifică închinată savantului Gh. Marinescu, în colaborare cu Laurențiu Popescu și J.J. Askenasy, Editura Universității „Carol Davila“ din București

2004 Imagistica cerebrală prin rezonanță magnetică, volum coordonat și prefață, Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare (INNBNV), Laboratorul de imagistică (CT,MRI) București, Editura Solness (volum tradus și în limba germană în colaborare cu Ligia Opriș)

2009 Enciclopedia medicală românească, de la origini până în prezent, coautor și coeditor, dicționar coordonat de Laurențiu Popescu, Editura Universității „Carol Davila“ din București

Prefețe

 • Prefață pentru volumul Mircea Beuran, Benone Duțescu, Mâinile chirurgului, Editura Academiei, 2017
 • Prefață pentru volumul B. Duțescu, Internatul în medicină și farmacie: parte din ființa medicinei românești, Editura Academiei, 2020

Activitate editorială

 • Membru în colectivul de redacţie al revistei „British Medical Journal“
 • Redactor responsabil şi editor al „Revistei române de stroke (AVC)“
 • Membru în colegiul de redacție al revistei „Revue Roumaine de Neurologie“, editată de Institutul de Neurologie și de Societatea de neurologie din România (cu rezumat în engleză)
 • Colaborator al revistei „Brain“
 • Redactor de specialitate, pentru o perioadă de 15 ani, al revistei săptămânale „Viața medicală“, rubrica „Creierul vascular“

- colaborarea cu Departamentul clinic al Universității din Edinburgh în cadrul unui program internațional ce a urmărit utilizarea anticoagulantelor în ictusul cerebral acut (coordonator al programului prof. Peter Sandercock)

- cercetare în colaborare cu University of Newcastle – Newcastle General Hospital (prof. D. H. Barer) referitoare la ictusul cerebral acut

- participarea la 12 studii științifice multicentrice internaționale şi mondiale, începând cu anul 1981

- participarea în două proiecte de cercetare de excelență internațională: „Studiul molecular şi genetic al compartimentului neurovascular şi al unor factori de mediu posibil implicaţi în procesul de îmbătrânire a creierului“; „Accidentele vasculare cerebrale ischemice: influența neurotrofinei 3 şi a citokinelor inflamatorii asupra evoluției şi capacității de răspuns imun a organismului – AVC-NT3- CK“

- realizarea primei reţele de telestroke din zona Centrală şi Sud − Est europeană, în colaborare cu Info World şi Alcatel, 2005

- coordonator a 10 proiecte naționale, europene și internaționale, referitoare la prevenția în stroke (AVC)

Academii

- Membru de onoare al Societății Academice Franceze de Neurologie
- Membru de onoare al Academiei Americane de Neurologie
- Membru al Academiei Tiberiene, Napoli, Italia
- Membru titular al Academiei de Științe Medicale
- Membru a 20 societăți savante în domeniul neuroştiinţelor din Franța, Italia, SUA, Israel, Austria, Ungaria, Germania


Organizații internaționale

- Membru al Societății Internaționale de Neurologie, 1970
- Membru de onoare al Societății Franceze de Neurologie, 1989
- Membru al Asociației Internaționale de Neuropatologie, 1973
- Membru al Academiei de Științe din New York, 1995
- Membru al Societății Europene de Stroke, 1995
- Participant la Paneuropean Consensus Meeting on Stroke Management, 8-10 noiembrie Helsingborg, Suedia, 1995
- Membru cu drept de vot în consiliul director al World Stroke Federation (WSF, New York, USA), 2005
- Professional member al American Heart Association
- Professional member al American Stroke Association
- Membru în comitetul științific al Central and Eastern European Stroke Society, 2003
- Membru în 20 de societăți științifice internaționale în problematica AVC (stroke) din: SUA, Canada, Italia, Franța, Germania, Suedia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Polonia, Austria, Rusia, Serbia, Argentina, Elveția, Spania, Portugalia, Australia, Uniunea Medicală Balcanică


Organizații naționale

- Secretar general al Uniunii Societăților de științe medicale din România (1968-1991)
- Președintele Asociației Naționale Române de Stroke (AVC)
- Membru în conducerea Societății Naționale de Neurologie
- Membru în conducerea Societății Naționale cu privire la sindromul metabolic
- Membru al Asociației Medicale Române
- Membru al Societății Naționale de Epileptologie
- Membru în Comisia Națională de Evaluare Academică

- Premiul „Victor Babeș“ al Academiei Române, 1981

- Premiul „Nicolae Paulescu“ al Academiei de Științe Medicale, 1996

- Premiul de excelență în domeniul cercetării științifice biomedicale

- Premiul de excelență în domeniul medicinei nucleare

- Premiul de excelență în domeniul cercetărilor neurovasculare

- Premiul de excelență acordat de revista „Viața medicală“

Profesorul Constantin Popa a fost distins cu 32 premii de excelență în cercetare și practică medicală, 13 premii internaționale, zeci de diplome în cercetare, 7 ordine și medalii ale Statului român.

Înalte ordine de stat

Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, 2002


Distincții

- Diploma de excelență în domeniul epileptologiei
- Diploma de excelență în domeniul neurocardiologiei şi aterosclerozei
- Diploma de excelență academică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, 2004
- Diploma de onoare și medalia Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, 2021