Mircea GRIGORESCU - Medic


Membru de onoare 2021

S-a născut în anul 1944 la Cernavodă. După studiile la Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Brăila (absolvite ca șef de promoție), a urmat cursurile Facultății de Medicină Generală la Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, între anii 1961-1967, pe care le-a absolvit tot ca șef de promoție, cu media generală 10.

În anul 1974 devine doctor în medicină internă, cu o cercetare coordonată de acad. Octavian Fodor. A activat în cadrul Clinicii medicale III din universitate, ocupând succesiv posturile de asistent stagiar (1969-1973), asistent (1973-1983), șef de lucrări(1983-1990), conferențiar (1990-1992) și profesor (1992-2009). Începând cu anul 2009 a fost profesor consultant și conducător de doctorat până în anul 2018. Din anul 2014 este profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca.

A obținut titlul de medic primar medicină internă prin concurs național, în anul 1981, și de medic primar în gastroenterologie în anul 1994.

A fost șef de secție în cadrul Spitalului Clinic de Adulți Cluj-Napoca, devenit Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „prof. dr. O. Fodor“ (IRGH), în perioada 1992-2014. A înființat compartimentul de Hepatologie în cadrul secției, pe care l-a condus din anul 2004. A înființat în institut primul laborator universitar din România de diagnostic virusologic în hepatitele și cirozele virale (2003).

A fondat Școala Națională de Vară de Gastroenterologie și Hepatologie în anul 2003 (la care a fost director, iar în prezent este președintele comitetului director), manifestare științifică de educație medicală continuă și incubator de proiecte de cercetare.

A fost implicat constant în activitatea de pregătire postuniversitară a medicilor stagiari și apoi a rezidenților.

A inițiat și a coordonat trei mari studii multicentrice naționale în domenii cheie ale hepatologiei și a participat la numeroase studii multicentrice internaționale. A realizat primele studii multicentrice naționale privind prevalența infecțiilor virale B, C si D în hepatitele cronice și cirozele hepatice și epidemiologia clinică a acestor afecțiuni (1995; 1998-2000: 8 centre universitare, peste 2000 pacienți). A dezvoltat primul studiu național multicentric privind prevalența genotipurilor virusului hepatitic C în infecția cronică virală C în România (2007-2008). A inițiat realizarea unei bănci de produse biologice (ser, plasmă, ADN din ser si țesut) pentru studiul carcinomului hepatocelular.

Domenii de cercetare: gastroenterologie și hepatologie, patologia hepatică, patologia clinică a acizilor biliari, cu implicații în afecțiunile hepatice, biliare, intestinale și metabolice, genotipurile virusului hepatitic C, carcinomului hepatocelular.

Cercetările realizate sunt dezvoltate în 213 articole in extenso: 47 Web of Science Core Collection (două cu mai mult de o sută de citări ), 48 PubMed, 123 în reviste ale centrelor universitare, volume de rezumate reprezentative si reviste CNCSIS categoria B si B+.
H-index( Web of Science Core Collection) : 19, citari 1087

Cărți

1983 Patologia clinică a acizilor biliari, în colaborare cu D. Tăpălagă și D. Dumitrașcu, Editura Dacia

1992 Gastroenterologie-actualități și teste, autor în volumul redactat de D. Dumitrașcu, Editura Hippocrate

1995 Urgenţe gastroenterologice, în colaborare cu D. Dumitraşcu și O. Pascu, Editura Tehnică

1995-1996 Tratat de gastroenterologie clinică, în colaborare cu O. Pascu, lucrarea în două volume, Editura Tehnică

1997 Medicină internă, autor în volumul coordonat de Viorel Șerban, vol. IV, Editura Excelsior

2001-2002 Tratat de gastroenterologie, coordonator, 2 volume, Editura Medicală Națională, (71 de autori din toate centrele medicale universitare din România)

2004 Tratat de hepatologie, coordonator, Editura Medicală Națională, ( 73 de autori din toate centrele medicale universitare din România)

2013-2015 Tratat de oncologie digestivă, în colaborare cu Al. Irimie, M. Beuran, volumele I-III, Editura Academiei Române

2018 Pancreatitele acute şi cronice, în colaborare cu M. Beuran, A. Seicean, M. Tanţău, Editura Academiei Române

2020 Hipertensiunea portală, în colaborare cu M. Beuran, B. Procopeţ, H. Ştefănescu, D. Crişan, M. Tanţău, Editura Academiei Române

Activitate editorială

A publicat studii și articole în revistele de profil: „Gastroenterology“, „Hepatology, Alimentary Pharmacology and Therapeutics“, „Cancers“, „Journal of Hepatology“, „International Journal of Hepatology“

A fost director al unui număr de 5 proiecte câștigate prin competiție granturi naționale, cercetător în cadrul a 5 proiecte naţionale, și participant la 14 studii multicentrice internaționale, în echipe cu reprezentanți de elită ai hepatologiei mondiale.

Organizații internaționale

- Membru al Uniunii Medicale Balcanice -UMB(2002-2010), președinte al Filialei Cluj şi vicepreședinte al filialei din România (2006-2010)
- Membru al European Society of Human Genetics - ESGH
- Membru al United European Gastroenterology - UEG
- Membru al World Gastroenterology Organization - WGO
- Membru al European Association for the Study of the Liver
- Membru al International Association of Surgeons and Gastroenterlogists


Organizații naționale

- Membru titular al Academiei de Științe Medicale, președintele Filialei Cluj (2006-2019) și președinte de onoare ( începând din anul 2019)
- Membru fondator al Societății Române de Gastroenterologie si Hepatologie (SRGH) și vicepreședinte (2009-2011)
- Membru fondator al Societăţii Române de Genetică Medicală

- Premiul „Victor Babeș“ al Academiei Române, 1987
- Cartea anului, 1997
- Premiul „Iuliu Hațieganu“ al Academiei Române, 1997, 1999
- Premiul „Iuliu Hațieganu“, Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, 2002
- Premiul „Octavian Fodor“ - Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, 200
- Premiul de excelență Medic.ro, 2005
- Premiul „Ștefan Nicolau“ al Academiei Române, 2006

Distincții

- Medalia și diploma de excelenţă - Asociația Română pentru Studiul Ficatului, 2004