PROIECTE FSE

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.


Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro
www.poca.roSIPOCA 3
Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Lucrari finale Rezultat 1 - Analiza comparativă, la nivel european privind instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii

Lucrari finale Rezultat 2 - Analiză realizată privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare cu potențial de dezvoltare regională (la nivel regional)

Lucrari finale Rezultat 3 - Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor

Lucrari finale Rezultat 4 - Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze

Rezultat 5 - Ghid de bune practici realizat privind consilierea în universităti

Rezultat 6 - Ghid de bune practici întocmit pentru realizarea stagiilor de practică

Lucrari finale Rezultat 7 - Mecanism de comunicare si participare la procesul decizional realizat privind implicarea universitătilor in procesul de dezvoltare regională

Rezultat 8 - Politică publică realizată de operationalizare a Centrului de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU)

 

Încărcare fișier pentru expertii SIPOCA3 - REZULTAT 5

 

Încărcare fișier pentru expertii SIPOCA3 - REZULTAT 6

 

Încărcare fișier pentru expertii SIPOCA3 - REZULTAT 8

 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006