PDATE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICĂ COOKIES


În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ACADEMIA ROMÂNĂ prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Academia Română, cu sediul în București, Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod 010071, Tel: +40-(0)21-212-8640, Fax: +40 (0)21-312-0209, este operator de date cu caracter personal.

RGPD” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIES-URILOR

SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI ACCES

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006