REGULAMENT de organizare si functionare

I. Organizare
Art. 1. Academia Româna a aderat la Uniunea Internationala de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (International Union of the History and Philosophy of Science – IUHPS – în anul 1957 si la International Committee for the History of Technologiy – ICOHTEC – Academia Româna a constituit Comitetul national pentru Istoria si Filosofia Stiintei la 29 noiembrie 1959. Divizia de Istoria Tehnicii s-a organizat în anul 1992. Acest comitet reprezinta Academia Româna în forurile internationale. CRIFST se subordoneaza direct Prezidiului Academiei Române, în baza Art.22 din Statutul Academiei Române.
Art. 2. Denumirea oficiala este:”Comitetul Român de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii”.
Art. 3. Sediul CRIFST se afla în localul Academiei Române, iar ale filialelor CRIFST teritoriale în localurile filialelor Academiei Române respective.
Art. 4. Durata de functionare a comitetului nu este limitata.
Art. 5. CRIFST nu are un buget propriu. Nevoile curente se rezolva prin organele Academiei Române
Art. 6. CRIFST beneficiaza de autonomie în organizarea activitatii, are stampila proprie. Nu are personalitate juridica.
Art. 7. CRIFST este format din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare ai Academiei Române precum si din membri titulari, din afara academiei, specialisti, în istoria stiintelor, filosofiei stiintei si istoriei tehnicii si 
membri asociati, tineri cercetatori în curs de formare.
Art. 8. CRIFST este autorizat sa poarte corespondenta directa cu organele proprii (divizii si filiale), cu institutii si persoane din tara si strainatate, precum si cu organizatiile internationale la care Academia Româna s-a afiliat (IUHPS, DES, DLMPS si ICOHTEC), precum si alte institutii din strainatate.
   
 

II. Obiective și mijloace

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006