CONSILIUL DE CONDUCERE AL CRIFST

BIROUL EXECUTIV
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU - Președinte
Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române - Prim-vicepreședinte
Acad. Mihail - Viorel BĂDESCU - Vicepreședinte
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN, m.c. al Academiei Române - Vicepreședinte
Acad. Dorel BANABIC - Vicepreședinte
Dr. Valentin MARIN
     Email: valentinmarin2005@yahoo.com
     Tel: 0749 338 793
- Secretar științific
BIROURI DIVIZII
DIS - Divizia Istoria Științei :  
Acad. Mihail - Viorel BĂDESCU - Președinte
Prof. dr. Eufrosina OTLĂCAN - Vicepreședinte
Col. (r.) dr. Tiberiu TĂNASE - Secretar
DLMFS - Divizia Logică, Metodologie și Filosofia Științei :  
Prof. dr. ing. Gheorghe M. ȘTEFAN, m.c. al Academiei Române - Președinte
Prof. dr. Ana BAZAC - Vicepreședinte
Dr. Lucian SPIRIDON - Secretar
DIT - Divizia Istoria Tehnicii :  
Acad. Dorel BANABIC - Președinte
Col. (r) ing. Dănuț ȘERBAN - Vicepreședinte
Lect. dr. Sidonia TEODORESCU - Secretar
BIROURI FILIALE
Filiala Argeș :  
Prof. dr. ing. Mariana JURIAN - Președinte
Prof. dr. Sebastian PÂRLAC - Vicepreședinte
Dr. ing. Forentina ENESCU - Secretar
Filiala Brașov :  
Prof. dr. ing. Liviu SOFONEA - Președinte de onoare
Prof. dr. ing. Elena HELEREA - Președinte
Ing. Radu BELU - Vicepreședinte
Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU - Secretar
Filiala Constanța :  
Dr. Alexandru BOLOGA - Președinte
Conf. dr. ing. Anca CONSTANTIN - Secretar
Filiala Cluj - Napoca :  
Acad. Gheorghe BENGA - Președinte
Prof. dr. Ștefania Kory CALOMFIRESCU - Vicepreședinte
Dr. Vasile LECHINTAN - Secretar
Filiala Craiova :  
Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Președinte
Prof. dr. Dumitru OTOVESCU - Vicepreședinte
Conf. dr. George-Dan MOGOȘANU - Secretar
Filiala Iași :  
  - Președinte
Conf. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN - Vicepreședinte
Dr. ing. Mihaela LUCA - Secretar
Filiala Timișoara :  
Prof. dr. Gheorghe CLITAN - Președinte
Prof. dr. ing. Horia Liviu POPA - Vicepreședinte
Prof. dr. Sorin URSONIU - Secretar
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006