ACADEMIA ROMÂNĂ
Secția de Științe Tehnice

26 septembrie 2019
Aula Academiei Române

Discursul de recepție al
Academicianului Dan DUBINĂ

Școala de cercetare și ingineria construcțiilor
metalice de la Timișoara.
Repere istorice, parcurs, consacrare
și recunoaștere internațională


INVITAȚIE

AFIȘ

DISCURS DE RECEPȚIE

RĂSPUNS LA DISCURSUL DE RECEPȚIE
Acad. Dorel Banabic

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006