Al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene
Sub egida Academiei Române și a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen

http://www.congresaiesee2019.acadsudest.ro/
 
2-6 septembrie 2019

Facultatea de Drept a Universității din București
     Biblioteca Sfântului Sinod

Arhivele Naționale

Biblioteca Academiei Române

Biblioteca Națională

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CONCLUZIILE CONGRESULUI
Comunicat de presă

PROGRAM

 

ABSTRACTS

 

PREZENTARE

 

POSTER

 

LANSARE DE CARTE
 „Pars Orientis“

 

EXPOZIȚIE DOCUMENTARĂ
„Manuscrise bizantine în colecțiile Bibliotecii Academiei Române

 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006