PROIECTE ACTE NORMATIVE

 
06.04.2022
 

Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

   
Notă de fundamentare
   
   
20.03.2022
   

Proiect de hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ din subordinea Academiei Române

   
Notă de fundamentare
   
   
   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006