RESURSE UMANE

Anunțuri, știri

CONCURSURI PE POST VACANT (Unități de cercetare)

 

UNITĂȚI DE CERCETARE

Aparat propriu

Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București, unitate reînființată prin HG. 347/1990 subordonată Academiei Române, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant - funcție de conducere, pe durată determinată, cu normă înteagă, pentru unitatea Clubul Oamenilor de Știință cu finanțare din venituri proprii, având sediul în București, P-ța Lahovari, nr. 9 sector 1

Director-Manager gradul II cu normă întreagă, cu perioadă de probă 45 zile lucrătoare

   
 

Secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gradul II, cu contract individual de muncă, durată determinată (mandat de 4 ani) normă întreagă (8 ore/zi), la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca

   
 
 

Secția de Științe istorice și arheologie a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gr. II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopșor" (ICSU Plopșor), Craiova

   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006