RESURSE UMANE

Anunțuri, știri

CONCURSURI PE POST VACANT (Unități de cercetare)

 

UNITĂȚI DE CERCETARE

Aparat propriu

Secția de Științe Chimice a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gradul II, la Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași

   
 
 

Secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gradul II, cu contract individual de muncă, durată determinată (mandat de 4 ani) normă întreagă (8 ore/zi), la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca

   
 
 

Secția de Științe istorice și arheologie a Academiei Române anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gr. II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopșor" (ICSU Plopșor), Craiova

   
 
 

Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București, unitate reînființată prin HG. 347/1990 subordonată Academiei Române, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant - funcție de conducere, pe durată determinată, cu normă înteagă, pentru unitatea Clubul Oamenilor de Știință cu finanțare din venituri proprii, având sediul în București, P-ța Lahovari, nr. 9 sector 1

Director-Manager gradul II cu normă întreagă, cu perioadă de probă 45 zile lucrătoare

   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006