În vedera atingerii obiectivelor propuse, Academia Română are în sistemul său 60 de institute şi centre de cercetare care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor în ţară, prin realizarea programelor de interes naţional, a programelor fundamentale şi prioritare. În anul 2001, două dintre institutele Academiei Române au fost recunoscute de Comunitatea Europeană ca institute de excelenţă.
  CENTRU PERSOANĂ DE CONTACT

Centrul de Cercetări Complexe
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Acad. Aurel Iancu (coordonator)
  Tel: 021 318 81 06
(int. 2044/ 2010/ 3306)
Tel/Fax: 021 318 24 30
Email: iancua1@yahoo.com ; xgx11@yahoo.com
Web:

Centrul de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici” (INCE)
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Dr. Carmen Adriana Gheorghe (coordonator)
  Tel: 021 318 81 06 (int. 3200)
Fax:
Email: ccd@ince.ro
Web:

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României, Tmişoara (Filiala Timișoara)
Bd. Mihai Viteazul nr. 24, 300223, Timișoara
Prof. dr. Vasile Goșa (coordonator)
  Tel:  0256 - 491816
Fax: 0256 - 491816
Email:
Web: http://acad-tim.tm.edu.ro/?page_id=89

Centrul de Cercetari Financiare si Monetare “Victor Slăvescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Dr. Constantin Marin (director)
  Tel:  021 318 24 19; 021 318 81 06
(int. 3507 ; 3520)
Fax: 021 318 24 19
Email: icfm01@icfm.ro / elena.vulpie@gmail.com
Web: http://www.icfm.ro/

Centrul de Cercetari pentru Oenologie - Iași (Filiala Iași)
Str. Aleea Sadoveanu nr. 9, 700490,
Iași
Prof. Valeriu V. Cotea (director)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel:  0232 - 211150
Fax:
Email:
Web: https://acadiasi.org/

Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate
(Filiala Timișoara)
Bd. Mihai Viteazul nr. 24, 300223, Timișoara
Dr. Ladislau Nicolae Vékás (director)
Membru corespondent al Academiei Române  
  Tel:  0256 - 491816
Fax: 0256 - 491816
Email: vekas.ladislau@gmail.com
cctfa@acad-tim.tm.edu.ro
Web: http://acad-tim.tm.edu.ro

Centrul de Chimie Organică “Costin D. Neniţescu” - București
Splaiul Independentei 202 B, 060023, O.P 35, C.P. 108, București
Acad. Marius Andruh (director)


Director onorific
Acad. Alexandru T. Balaban
  Tel:  021 316 79 00
Fax: 021 312 16 01
Email: marius.andruh@acad.ro 
Web: http://www.cco.ro

Centrul de Economia Industriei și Serviciilor, București
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Dr. Mihai-Sabin Muscalu (director)
  Tel:  021 318 81 06
(int. 3130 ; 3131) l:
Fax: 021 318 81 06 (int. 3134)
Email: msmuscalu@yahoo.com
Web: http://www.iei.ro

Centrul de Economie Montană,
CE-MONT

Strada Petreni, nr. 49, Vatra Dornei, 725700, Jud. Suceava
Prof. Dr. Radu Rey
Membru de onoare al Academiei Române
  Tel:  +40 330 110 030
Fax: +40 330 110 030
Email: cabinet_fmr@yahoo.com ; ce-mont@ince.ro
Web: www.ce-mont.ro

Centrul European de Studii în Probleme Etnice
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Prof. univ. dr. Radu Baltasiu (director)
  Tel: 0374 930 643;
(004) 0731 199 066
Fax:
Email: office.cespe@gmail.com
Web: http://www.cespe.ro www.etnosfera.ro

Centrul de Imunologie (Institutul de Virusologie)
Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, 030304, București
Dr. Lorelei Brașoveanu (şef de laborator)
  Tel: 021 324 14 71
Fax:
Email: imunocib@yahoo.com
Email: luli_brasoveanu@yahoo.com
Web:

Centrul de Informare și Documentare Economică
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Dr. Valeriu Ioan-Franc (director)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel:  021 318 24 38
Fax: 021 318 24 38
Email: cide90@gmail.com
Web: www.ince.ro

Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi (Filiala Iați)
Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iași
Prof. univ. Stela Cheptea (director)
  Tel:  0232 - 212441
Fax: 0232 - 212441
 
Email: stela_cheptea@yahoo.com
Web: http://www.cice-iasi.ro

Centrul de Modelare Macroeconomică (INCE)
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, București
Acad. Emilian Dobrescu (coordonator)
 
Dr. Bianca Păuna (director executiv)
  Tel/Fax: 021 318 81 48,
021 318 81 06 (int. 3301)
 
Email: ccm@ince.ro
Web: http://cmm.ince.ro/

Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice, București (ICIA) Dr. ing Monica Dascălu (coordonator)

Director onorific
Prof. dr. ing. Gheorghe Ştefan
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel: 021 316 9625
Fax:
Email: monica.dascalu@upb.ro
Web:

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens (INCE)
Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, 050711, București
Dr. Valeriu Ioan-Franc (coordonator)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel/Fax: 021 318 24 38;
021 318 24 32
Email: cide90@gmail.com
Web: www.ince.ro

Centrul de Studii Avansate în Fizică
(IMAR)
Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, 050711, București
 
  Tel:  021 319 65 06
Fax: 021 319 65 06
Email: nicolae.zamfir@acad.ro
Web: http://www.csafar.ro/

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică
“Acad. David Davidescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, 050711, București
Prof. Univ. Dr. Gabriel Popescu (director)
 
  Tel: 021 318 81 06 ; 0774 499 256
Fax: 021 319 51 30
Email: popescug2004@yahoo.co.uk
Email: cscsbas@yahoo.com
Web: http://biodiversitateagrosilvica.ro/

Centrul de Studii de Drept European (ICJ)
Calea 13 Septembrie, nr. 13,
sector 5, cod 050711, București
Prof. univ. dr. Mihai Șandru (coordonator)
  Tel:  021 318 81 30
Fax: 021 318 24 53
 
Email: mihai.sandru@csde.ro
Web: http://www.csde.ro

Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca (Filiala Cluj-Napoca)
M. Kogălniceanu nr. 12–14,
cod 400084, Cluj-Napoca
Prof. Ioan Bolovan (director)
  Tel:  0264 - 446024
Fax: 0264 - 446024
 
Email: cst@academia-cj.ro
Web: http://www.centruldestudiitransilvane.ro
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006