În vedera atingerii obiectivelor propuse, Academia Română are în sistemul său 60 de institute şi centre de cercetare care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor în ţară, prin realizarea programelor de interes naţional, a programelor fundamentale şi prioritare. În anul 2001, două dintre institutele Academiei Române au fost recunoscute de Comunitatea Europeană ca institute de excelenţă.
Institute (a - g) Institute (i - v) Centre

Fundaţii

  INSTITUT PERSOANĂ DE CONTACT

Institutul de Informatică Teoretică
Str. Teodor Codrescu nr. 2
700481, Iași
Dr. Vasile Apopei (director)
 
 
  Tel:  0332 106505 Email: secretariat@iit.academiaromana-is.ro
Web: http://iit.academiaromana-is.ro/

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”
Bdul. Aviatorilor nr. 1, sector 1, 011851 București
Ovidiu Cristea (director)
  Tel:  021 212 53 37
Fax: 021 311 03 71
 
Email: Institutul.Iorga@email.ro
Web: http://www.iini.ro , http://www.iorga.iini.ro

Institutul de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, cod 400084
Dr. Virgil Ciomoș
(director, exercitare temporară)


 
  Tel:  0264 - 598343; 0264 - 597343
Fax: 0264 - 431842; 0264 - 592783
Email: istorie@acad-cluj.ro
Web: http://www.history-cluj.ro

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” din Iaşi
Strada Codrescu 6, Pavilion C
700479 - Iasi, Romania
OP 6, CP 1313
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti (director)

Director onorific
Acad. Alexandru Zub
  Tel:  0332 106 172
Fax: 0332 106 172
Email: institut_xenopol@yahoo.com
          secretar_xenopol@yahoo.com
Web: http://adxenopol.academiaromana-is.ro/

Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu”
Calea Victoriei 196, sector 1, București
Prof. dr. Adrian-Silvan Ionescu (director)
  Tel:  021 314 40 70
Fax: 021 314 40 70
Email: istartro@yahoo.com
Web: http://www.istoria-artei.ro

Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,  050711, București
Acad. Eugen Simion (director)
  Tel: 021 318 81 06
(int. 2023)
Fax:
Email: instcalinescu@yahoo.com
Web: https://www.inst-calinescu.ro/

Institutul de Istorie a Religiilor
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod 050711, Bucuresti, Romania
Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban (director interimar) 
 
  Tel:  021 314 30 73
Fax: 021 314 30 73
Email: secretariat@ihr-acad.ro
Web:  http://www.ihr-acad.ro

Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,  050711, București
Conf. univ. dr. Adina Dragomirescu (director)
  Tel:  021 318 24 52
Fax: 021 318 24 52
Email: inst@iordan.lingv.ro
Web: http://www.lingv.ro

Institutul de Lingvistica si Istorie Literară “Sextil Puşcariu” - Cluj-Napoca
Str. Emil Racovita nr. 21, 400165,
Cluj-Napoca
Dr. Eugen Pavel (director)
  Tel/Fax:  0264 - 432440
Tel:        0264 - 432116 (direcțiune)
Email: institutul.puscariu@gmail.com
Web: http://www.inst-puscariu.ro

Institutul de Matematică “Simion Stoilow”
Calea Grivitei nr. 21, 010702, București
Prof. Dr. Lucian Beznea (director)
  Tel:  021 319 65 06
Fax: 021 319 65 05
Email: Lucian.Beznea@imar.ro
Web: http://www.imar.ro

Institutul de Matematică “Octav Mayer” - Iaşi
Bdul. Carol I nr. 8, 700501, Iași
Prof. Cătălin Lefter (director)
  Tel:  0232 - 211150
Fax: 0232 - 211150
Email: catalin.lefter@uaic.ro
Web: https://www.math.uaic.ro/~IMOM/

Institutul de Mecanica Solidelor
București, Str. C-tin Mille nr. 15,
sector 1, 010141
Dr. Tudor Sireteanu (director)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel:  021 312 67 36
Fax: 021 312 67 36
Email: siretimsar@yahoo.com
tudor.sireteanu@imsar.ro
Web: http://www.imsar.ro

Institutul Național "Bucovina"
Calea Bucovinei nr.9, 725400,
Rădăuți
Dr. Marian Olaru (director)
  Tel:  0230 - 561408
Fax: 0230 - 561408
Email: institutulbucovina@gmail.com
Web: http://www.institutulbucovina.ro

Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", București
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,  050711, București
Dr. Luminița Chivu (director general)

Dr. Valeriu Ioan Franc (director general adjunct)

Dr. George Georgescu (director general adjunct)
  Tel:  021 318 81 06 (int. 2007);
       021 310 01 42
Fax: 021 318 81 07, 021 310 01 42
Email: office@ince.ro
Web: http://www.ince.ro

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, 011876, București
Dr. Radu Ciuceanu (director)
  Tel:  021 230 69 92; 021 230 61 14
Fax: 021 230 76 82
Email: inst.academia@gmail.com
Web: http://www.totalitarism.ro/

Institutul de Prognoză Economică
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,  050711, București
Acad. Lucian Albu (director)

Dr. Marioara Iordan (director adjunct)
  Tel:  021 318 81 48; 021 318 81 06 (int.3306)
Fax: 021 318 81 48
Email: ipe@ipe.ro ; albul@ipe.ro
Web: http://www.ipe.ro

Institutul de Sociologie "Dimitrie Gusti"
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,  050711, București
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu (director)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel:  021 318 24 48 ; 021 411 85 32
Fax: 021 318 24 48
Email: insoc@insoc.ro
Web: https://www.insoc.ro

Institutul de Speologie “Emil Racovita”
Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711, Sector 5, București
Dr. Ioan Povară (director)
  Tel:  021 311 08 29; 021 318 14 25;  021 318 81 32
Fax: 021 311 08 29; 021 318 14 25; 021 318 81 32
Email: iser_b@yahoo.com
Web: http://www.iser.ro

Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata “Gheorghe Mihoc - Caius Iacob”
Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711, Sector 5, București
Dr. Gabriela Marinoschi (director)
Membru corespondent al Academiei Române
  Tel:  021 318 24 33
Fax: 021 318 24 39
Email: office@ismma.ro
Web: http://www.ismma.ro

Institutul de Studii Banatice
"Titu Maiorescu"
Bdul. Mihai Viteazul nr. 24, 300223, Timișoara
Conf. dr Ioan David, CS II (director)
  Tel:  0256 - 491816
Fax: 0256 - 491816
Email: icsutm@acad-tim.tm.edu.ro
Web: http://www.acad-tim.tm.edu.ro

Institutul de Studii Sud-Est Europene
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
050711, O.P. 22 C.P. 159, București
Dr. Daniel Cain (director)
  Tel:  021 318 24 29
Fax: 021 318 24 22
Email: issee@acadsudest.ro
Web: http://www.acadsudest.ro

Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
Bdul. Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, etaj 7, sector 6, 061071, O. P. 16 - 281,
București
Prof. univ. dr. Dan Dungaciu (director)
  Tel:  021 316 96 61
Fax: 021 316 96 61
Email: ispri2004@yahoo.com
Web: http://www.ispri.ro

Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”
Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, 030304, București
CSI Dr. Carmen Cristina Diaconu (director) 
  Tel:  021 324 25 90; 0314 055 065
Fax: 021 324 25 90
Email: directie@virology.ro ; office@virology.ro
          secretar.stiintific@virology.ro
          ccdiaconu@yahoo.com         
Web: http://www.virology.ro
Institute (a - g) Institute (i - v) Centre

Fundaţii

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006