Viața academică

 

Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române
Chișinău | 31 ianuarie 2020

 

În data de 31 ianuarie 2020, acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române a efectuat a treia vizită în ultimele trei luni la Chișinău, Republica Moldova, pentru a răspunde invitațiilor primite din partea Academiei de Știinte a Moldovei. În cursul acestei vizite, acad. Simionescu a avut o întrevedere cu doamna Monica Babuc, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, a susținut conferința „Cercetarea în Academia Română“ la Academia de Știinte a Moldovei, a acordat mai multe interviuri la radio și a acceptat invitația TVR Moldova pentru un interviu pe teme de știință, cultură și colaborare între cele două academii.

În deschiderea prezentării din Aula Academiei de Știinte a Moldovei, acad. Bogdan C. Simionescu a citit si susținut declarația Academiei Române privind unitatea limbii române.

Detalii, pe website-ul Academiei de Științe a Moldovei:
http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=9122&m=10&new_language=0

Interviu: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=9091&new_language=0
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006