SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 

Președinte: acad. Florin Gheorghe FILIP

Membri titulari:

acad. Ioan DUMITRACHE
acad. Florin Gheorghe FILIP
acad. Gheorghe PĂUN
acad. Gheorghe TECUCI
acad. Horia Nicolai TEODORESCU
acad. Dan TUFIȘ


Membri corespondenți:

prof. dr. Dan CRISTEA
dr. ing. Mihai N. MIHĂILĂ
prof. dr. ing. Vasile-Mihai POPOV
prof. dr. ing. Radu-Emil PRECUP
prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
prof. dr. ing. Mihail VOICU

Membri de onoare din țară:

prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ

Membri de onoare din străinătate:

dr. ing. Constantin BULUCEA (SUA)
dr. ing. Mihail C. ROCO (SUA)
prof. dr. ing. Petre STOICA (Suedia)
prof. dr. ing. Radu POPESCU ZELETIN (Germania)

Secretar științific: Dr.ec.ing. Viorel GAFTEA
Telefon: 021 312 60 58, 021 212 86 40*161
E-mail: viorel.gaftea@acad.ro

Pagină WEB secție

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006