SECȚIA DE FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia pentru filosofia imaginarului
  Președinte: acad. Gheorghe VLĂDUȚESCU
 
2. Comisia pentru filosofia valorii
  Președinte: prof. dr. Marin AIFTINCĂ
 
3. Comisia pentru științele cogniției
  Președinte: prof. dr. Mircea DUMITRU
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006