SECȚIA DE ȘTIINȚE TEHNICE

 

Președinte: acad. Dorel BANABIC
Biroul secției: Alexandru Morega (vicepreședinte), Dan Dubină

Membri titulari:

acad. Dorel BANABIC
acad. Mihail-Viorel BĂDESCU
acad. Ion BOLDEA
acad. Dan DUBINĂ

Membri corespondenți:

prof. dr. Vasile MARINCA
prof. Liviu MARȘAVINA
prof. Alexandru Mihail MOREGA
prof. univ. dr. Sergiu NEDEVSCHI
prof. univ. dr. Eugen-Victor-Cristian RUSU
dr. Tudor SIRETEANU
dr. Ladislau VEKAS

Membri de onoare din țară:

prof. Nicolae NOICA
G.ral(r) dr. ing. Dumitru-Dorin PRUNARIU

Membri de onoare din străinătate:

prof. dr. Frederic BARLAT - Korea
prof. Adrian BEJAN - SUA
prof. Dan FRANGOPOL - SUA

Secretar științific: Dr. ing. Dan DUMITRIU
Telefon: 021 212 86 60, 021 212 86 40*195
E-mail: secretar_SST@acad.ro

Pagină WEB

 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006