IN MEMORIAM

 

 

19.04.2005

Comunitatea academică profund îndurerată anunță trecerea la cele veșnice, în ziua de 19 aprilie,a acad. Maria Brezeanu, președinte de onoare al Secției de Științe Chimice a Academiei Române.

Născută în 1924, acad. Maria Brezeanu a absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București devenind doctor în 1956 și doctor docent în 1970. A urmat toate treptele ierarhiei universitare la Catedra de Chimie Anorganică a Facultății de Chimie a universității bucureștene, fiind, din 1992 profesor consultant.

Cu o excepțională vocație de cercetător, acad. Maria Brezeanu și-a consacrat întreaga putere de muncă îndeosebi studierii chimiei combinațiilor complexe în general și, în special asupra chimiei combinațiilor complexe polinucleare, domeniu abordat pentru prima oară în țara noastră.

Ultimii ani de viață și i-a consacrat cercetărilor din chimia clusterilor metal-sulf, precursori ai materialelor avansate, abordând deopotrivă aspecte teoretice și aplicative. Cu o aceiași vocație de Profesor, acad. Maria Brezeanu a modelat, cu grijă și răspundere, generații de specialiști, unii personalități în domeniu, care o consideră un adevărat model de Savant, Profesor și Om. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în peste 200 de lucrări științifice apărute în țară și străinătate, 13 cărți, un tratat de specialitate și a obținut 20 de brevete de invenție. Considerând că „ o școală științifică se formează în jurul unei mari personalități, care pe lângă pregătire profesională deosebită și o ținută morală ireproșabilă, calități pe care să le impună și colaboratorilor, trebuie să dea dovadă de clarviziune și să intuiască tendințele de dezvoltare”, acad. Maria Brezeanu a creat o adevărată școală de chimie a combinațiilor complexe polinucleare. Ca președinte al Secției de Științe Chimice a contribuit la buna organizare a activității secției și institutelor subordonate.

Plecată dintre noi, Doamna acad. Maria Brezeanu rămâne în spațiul de minte și suflet al celor care au cunoscut-o ca o prezență ce se distingea prin competență și înțelepciune, ce a îmbogățit tradiția marilor personalități și a lăsat moștenire, împreună cu realizările științifice notabile, un model de a fi, conjugând generos pe a ști, a munci și a dărui semenilor ce ai mai bun.

Dumnezeu s-o primească în lumina Sa binecuvântată.

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006