SECȚIA DE ȘTIINȚE FIZICE

 

Președinte: acad. Nicolae-Victor ZAMFIR

Membri titulari:

acad. Emil BURZO
acad. Cornel HAȚEGAN
acad. Voicu LUPEI
acad. Marius Sabin PECULEA
acad. Ioan-Ioviț POPESCU
acad. Nicolae-Victor ZAMFIR

Membri corespondenți:

dr. Dorel BUCURESCU
prof. dr. Irinel CAPRINI-GOLOGAN
prof. Dan Eugen DEMCO
prof. Mihai GAVRILĂ
dr. Dumitru MIHALACHE
prof. Gheorghe NENCIU

Membri de onoare din țară:

dr. Dorin Mircea Stelian POENARIU

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române

Secretar științific: Dr. Nadia-Ruxandra MEZINCESCU
Telefon: 021 650 40 00, 021 212 86 40*101
E-mail: nadia@acad.ro

 
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006