SECȚIA DE ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de heraldică, genealogie și sigilografie
  Președinte: dr. Ileana CĂZAN
 
2. Comisia de istorie a orașelor din România
  Președinte: acad. Paul Helmut NIEDERMAIER
 
3. Comisia mixtă de istorie româno-bulgară
  Președinte: - dr. Andrei TIMOTIN
 
4. Comisia mixtă de istorie româno-cehă
  Președinte: acad. Alexandru ZUB
 
5. Comisia mixtă de istorie româno-polonă
  Președinte: prof. Andrei PIPPIDI, membru corespondent
al Academiei Române
 
6. Comisia mixtă de istorie româno-rusă
  Președinte delegat: dr. Ioan CHIPER
 
7. Comisia mixtă de istorie româno-slovacă
  Președinte: - prof. Ioana MÂRZA
 
8. Comisia mixtă de istorie româno-ucraineană
  Președinte: dr. Alexander RUBEL
 
9. Comisia mixtă de istorie româno-ungară
  Președinte: - prof. Ioan BOLOVAN, membru corespondent
al Academiei Române
 
10. Comisia pentru studii bizantine
  Președinte: - prof. Tudor TEOTEOI
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006