SECȚIA DE FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Institute și centre de cercetare

1. Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“, București

  • Revista de istorie și teorie literară

  • Synthesis

2. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“, București
  • Limba română
  • Fonetică și dialectologie

  • Revue roumaine de linguistique
  • Studii și cercetări lingvistice

3. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu“, Cluj-Napoca
4. Institutul de Filologie Română „Al. Philippide“, Iași
  • Anuar de lingvistică și teorie literară
  • Philologica Jassyensia

  • Buletinul Institutului de Filologie Română A. Philippide
5. Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, Timișoara
  • Revista de studii banatice
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006