Acord de Cooperare între Academia Română și Consiliul Național de Cercetare din Italia
   
 

Academia Română a semnat un Acord de Cooperare și un Program de Cooperare științifică cu Consiliul Național de Cercetare din Italia pentru perioada 2013-2015.

Formele de cooperare între cele două instituții sunt în principal proiecte comune de cercetare și workshopuri aprobate de ambele părți numai pentru institutele Academiei Române,
respectiv Consiliului Național de Cercetare.

Durata proiectelor este de 3 ani, costurile de deplasare (transport, cazare, diurnă și asigurare medicală) fiind suportate de partea trimițătoare.

Lansarea cererilor de proiecte va fi în lunile mai-iunie 2013; ultima zi de predare va fi 30 septembrie 2013, ora 14.00. Nu se vor accepta proiecte/propuneri pentru workshopuri după acest termen.

Proiectele selectate și aprobate de ambele părți vor începe derularea la data de 1 ianuarie 2014.

Se vor selecta maximum 5 proiecte de fiecare parte, suma alocată anual de fiecare parte fiind 3.800 €/proiect.

Documentele necesare pentru înaintarea propunerii sunt:

  • Adresa institutului semnată de director

  • Planul de lucru în limba limba engleză

  • CV-ul responsabilului român*

  • CV-ul responsabilului italian*

  • CV-urile tuturor colaboratorilor români și italieni *

  • Invitatia partenerului italian în care se specifică acordul privind programul de cercetare și se indică perioada vizitei

Pentru documentare privind institutele CNR se va consulta site-ul:
http://www.cnr.it/sitocnr/Englishversion/CNR/Organization/Scientificstructures/Researchinstitutes.html

* CV-urile vor fi întocmite în limba engleză, după modelul european, nu vor depăși 4 pagini și includ lista publicațiilor.

Formularul pentru proiecte se accesează aici: APPLICATION FORM

 
   
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006