PROIECTE FSE


SIPOCA 28
Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort
Programul Operațional Capacitate Administrativă
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006