PROIECTE FSE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro


SIPOCA 13
 
Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătății - sipoca13.acad.ro

- Informații proiect și legislație -
 

 

Documente privind obiectul activității (extras din Cererea de finanțare)

Activititatea 2 - Dezvoltarea instrumentelor de planificare strategică și de bugetare pe programe pentru programele naționale de sănătate publică

 

Subactivitatea 2.1 - Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică și evaluarea nevoilor acestora

 

Documente privind activitățile desfășurate de echipa partener – Academia Română cu privire la selecția experților, verificarea tehnică, evaluarea și recepția operelor scrise

 

Procedură privind selecția autorilor de lucrări sau operă necesare atingerii obiectivelor în cadrul proiectelor finanțate din Fondul Social European

 

Procedură privind elaborarea conținutului operelor scrise pentru subactivitatea 2.1 din cadrul rezultatului 1

 

Metodologie privind recepția operelor scrise elaborate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătății”, SIPOCA 13

 

Organizarea activităților de verificare tehnică, evaluare și recepția operelor scrise

 

Decizii constituire comisie pentru verificarea tehnică și recepția operelor scrise

 

Decizie constituire comisie de evaluare a conținutului operelor scrise

 

Organizarea și desfășurarea procesului de verificare tehnică, evaluare și recepția operelor scrise

 

Calendar privind desfășurarea procesului de evaluare tehnică

 

Calendar privind desfășurarea procesului de reevaluare tehnică

 

Calendar privind desfășurarea procesului de evaluare a conținutului operelor scrise

 

Calendar privind desfășurarea procesului de reevaluare a conținutului operelor scrise

 

Fișă de evaluare tehnică

 

Fișă de reevaluare tehnică

 

Fișă de evaluare a conținutului operelor scrise

 

Proces-verbal de evaluare a operei scrise

 

Proces-verbal de recepție a operelor scrise

 

Rezultat

 

Operele scrise elaborate de cei 8 experți

 

Concluzii generale și specifice, contrasemnate de cei 8 experți

 

Predarea „Analizei comprehensive a Programelor Naționale de Sănătate Publică și evaluarea acestora (8 module)” către Ministerul Sănătății, înregistrată sub nr. 7877/31.07.2018 la Academia Română, respectiv nr. 37967/01.08.2018 la Ministerul Sănătății

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006