PROIECTE FSE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro


SIPOCA 13
 
Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătății - sipoca13.acad.ro

- Informații proiect și legislație -
 

      Rezultat 1 - Instrumente de planificare strategică și de bugetare pe programe realizate.

 

Activitatea 2 - Dezvoltarea instrumentelor de planificare strategică și de bugetare pe programe pentru pentru programele naționale de sănătate publică.

 

Subactivitatea 2.1 - Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică și evaluarea nevoilor acestora.

 

Subactivitatea 2.2 - Elaborarea unei metodologii unitare planificare strategică și bugetară, plan de măsuri pentru PNSP, matrice logframe PNSP, organizarea fluxurilor financiare și controlul implementării Programelor Naționale de Sănătate Publică, incluzând criterii precum echitatea, eficiența, costurile, fezabilitatea.

      Rezultat 2 - Instrumente de planificare strategică și de bugetare pe programe realizate.

 

Activitatea 3 - Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a programelor naționale de sănătate publică.

 

Subactivitatea 3.1 - Elaborarea unei metodologii unitare de monitorizare și evaluare a programelor naționale de sănătate publică care include sursele de date, metodologia de culegere a datelor, procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică.

 

Subactivitatea 3.1.5 - Elaborarea celor 12 planuri de monitorizare și evaluare, câte unul pentru fiecare program național.

      Rezultat 4 - Cadrul de reglementare a programelor naționale de sănătate publică revizuit.

 

Activitatea 5 - Evaluarea și revizuirea cadrului de reglementare a programelor naționale de sănătate publică precum și definirea mandatelor și competențelor la nivel central, regional și local în derularea PNSP.

 

Subactivitatea 5.1 - Evaluarea cadrului de reglementare a programelor naționale de sănătate publică, elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestuia.

      Rezultat 5 - Mandatele și competențele la nivel central, regional și local în derularea PNSP definite.

 

Activitatea 6 - Definirea mandatelor și competențelor la nivel central, regional și local în derularea PNSP.

 

Subactivitatea 6.1 - Definirea mandatelor și competențelor la nivel național, regional și local.

 

Subactivitatea 6.2 - Elaborarea unei metodologii/proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor de către actorii implicați în realizarea managementului programelor naționale de sănătate publică.

 

Subactivitatea 6.2.4 - Elaborarea celor 12 proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor la nivel central, regional și local.

  Evenimente, întâlniri, workshop-uri 

     Anunțuri, documente de selecție și evaluare experți

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006