PROIECTE FSE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro


SIPOCA 13
 
Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătății - sipoca13.acad.ro

- Informații proiect și legislație -
 

     
 

Workshop de consens - 16.09.2020

 
 

 Rezultat 5, Activitatea 6, Subactivitățile 6.1, 6.2, 6.2.4

 

La această întâlnire de consens au participat 20 persoane:

-  Experții selectați în cadrul Rezultatului 5, subactivitățile 6.1, 6.2, 6.2.4;

-  Persoane relevante din Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar
-  
Membrii echipei de management proiect din Academia Română, în calitate de partener.

 

Experții au prezentat rezumatele lucrărilor Rezultatului 5 - Mandatele și competențele la nivel central, regional și local în derularea Programelor Naționale de Sănătate Publică definite - cu subactivitățile:

        6.1 - Definirea mandatelor și competențelor la nivel național, regional și local în derularea PNSP;

     6.2 - Elaborarea unei metodologii/proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor de către actorii implicați în realizarea managementului programelor naționale de sănătate publică;

       6.2.4 - Elaborarea celor 12 proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor la nivel central, regional și local. 
 

 

Invitație și agendă workshop subactivitatea 6.1

 

Invitație și agendă workshop subactivitatea 6.2  

Invitație și agendă workshop subactivitatea 6.2.4  

 

 

 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006