MEMBRII POST-MORTEM AI ACADEMIEI ROMÂNE

1948

Ion ANDREESCU pictor
Dumitru I. BAGDASAR medic neurochirurg
Ion Luca CARAGIALE dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist
Ion CREANGĂ scriitor
Constantin DOBROGEANU-GHEREA scriitor și fruntaș socialist
Mihai EMINESCU poet, prozator și jurnalist
Garabet IBRĂILEANU critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor literar, romancier
Ștefan LUCHIAN pictor
Dumitru Theodor NECULUȚĂ poet
Ion PĂUN-PINCIO scriitor
Alexandru SAHIA publicist și scriitor
Ștefan STÂNCĂ medic
Alexandru VLAHUȚĂ scriitor
Aurel VLAICU inginer, inventator
1990
Alexandru BORZA preot greco-catolic, protopop onorar al Clujului și botanist
Constantin BRÂNCUȘI sculptor
Mircea ELIADE istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor
Mircea FLORIAN filosof
Virgil Traian MADGEARU economist, sociolog și politician
Ioan MORARU medic
Constantin NOICA filosof, poet, eseist, publicist și scriitor
Ștefan ODOBLEJA filozof, medic militar și scriitor, precursor al ciberneticii generalizate
Nicolae C. PAULESCU

medic și fiziolog, profesor ce a contribuit la descoperirea hormonului antidiabetic eliberat de pancreas (insulină)

Călin POPOVICI astronom, astrofizician și geodez
Marin PREDA scriitor
Alexandru PROCA fizician
Nichita STĂNESCU poet, scriitor și eseist
Haralambie VASILIU agrochimist
1991
Theodor AMAN pictor
Petre ANDREI savant, sociolog, filosof, profesor și om politic
Ion BARBU poet și matematician
Béla BARTÓK compozitor, pianist, muzicolog, folclorist
Ștefan BERCEANU  
Petru CARAMAN savant, folclorist și filolog
Traian LALESCU matematician
Eugen LOVINESCU critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist
Ștefan LUPAȘCU filosof
Hermann OBERTH  unul dintre părinții fondatori ai rachetei și astronauticii
Constantin Al. PÂRVULESCU astronom
1993
Jacques M. ELIAS industriaș, bancher, moșier și filantrop evreu, cetățean român
Vasile VOICULESCU medic, poet, prozator și dramaturg
1997
Dinu LIPATTI pianist, compozitor și pedagog
2003
Carol DAVILA medic și farmacist
2006
Petre BOTEZATU logician
Nicolae I. CIORĂNESCU matematician
Alphonse DUPRONT istoric
Aram M. FRENKIAN filolog, filosof
Alexandru MACEDONSKI poet
Edgar PAPU eseist, critic literar
Alexandru PIRU critic, istoric literar
Liviu RUSU psiholog, estetician, istoric literar
Vladimir STREINU istoric literar, estetician, scriitor
Alfred TEITEL medic
2009
Emil CIORAN filosof și scriitor
Eugène IONESCO scriitor
2010
Marin DRĂCEA silvicultor
Constantin STERE scriitor
2012
Hagop DJOLOLIAN SIRUNI jurnalist, istoric, armenolog și orientalist, poet și traducător român de origine armeană
Augustin MAIOR fizician, pedagog și inventator român
Nicolae MĂRGINEANU psiholog
Ion MINCU arhitect, inginer, profesor
Dimitrie PACIUREA sculptor
Theodor PALLADY pictor
Sever POP lingvist
2013
Monseniorul Vladimir GHIKA diplomat, scriitor, preot catolic român
Petre PANDREA scriitor
2015
George BACOVIA scriitor
Nicolae BĂLCESCU istoric, scriitor
Irineu MIHĂLCESCU Mitropolit al Moldovei (1939-1947)
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006