11 iunie 2021

Lansare de carte
„Carol al II-lea al României, un rege controversat“


Biblioteca Academiei Române găzduiește marți, 15 iunie 2021, lansarea monografiei „Carol al II-lea al României. Un rege controversat“, amplă lucrare, în cinci volume și peste 2000 de pagini, realizată de istoricul Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Național Peleș. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ din Calea Victoriei 125, începând cu ora 12.

Considerată un eveniment editorial și științific, lucrarea va beneficia de prezentările făcute de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, de acad. Răzvan Theodorescu și acad. Victor Spinei, vicepreședinți ai Academiei Române, și de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei.

Cele cinci volume, apărute într-o elegantă viziune grafică, sunt rodul a peste 25 de ani de cercetare științifică minuțioasă în arhive și în biblioteci, un proiect ambițios ce reușește să ofere o perspectivă integratoare asupra vieții și activității regelui Carol al II-lea, abordând atât temele larg cunoscute și luminând, mai ales, acele zone ocultate sau ocolite până acum de studiul istoric. Autorul nu se ferește să trateze niciunul dintre elementele controversate ale prezenței publice a principelui și viitorului rege Carol al II-lea, dar prezintă obiectiv și documentat aspectele benefice ale activității sale politice și culturale. Sunt reliefate implicarea concretă în actul de guvernare, anvergura culturală a regelui, dorința sa sinceră de modernizare a țării, înțelegerea lucidă și profundă a contextului geopolitic.

Definită de autorul ei drept album monografic, lucrarea este, de fapt, un impresionant studiu biografic, nu doar prin dimensiunile sale, cât mai ales prin vastitatea și diversitatea documentației, care reconstituie itinerariile unei vieți princiare și regale ce nu poate fi înțeleasă decât prin integrarea și evaluarea într-un cadru mai larg, românesc și european. Astfel, monumentala lucrare a istoricului Narcis Dorin Ion constituie și o excelentă frescă a României interbelice, cu deosebire a perioadei de domnie a regelui Carol al II-lea, epocă tumultuoasă și dificilă pe întregul continent.

Academicianul Răzvan Thedorescu, care prefațează cele cinci volume, apreciază: „Cu o economie prosperă, cu o Capitală care înflorea urbanistic și devenea cel mai internațional oraș modern al Europei răsăritene, cu o Fundație pentru Literatură și Artă care a constituit o vârstă fastă a literelor române, deceniul domniei carliste a însemnat, între 1930-1940, momentul de zenit al vechii Românii. Cu toate acestea, posteritatea nu a fost deloc clementă cu suveranul. Un asemenea monarh, o asemenea domnie și un asemenea deceniu de istorie românească își meritau mult așteptatul cronicar. El este Narcis Dorin Ion, iar roadele trudei sale cărturărești sunt absolut impresionante.“

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006