3 iunie 2021

Dezbaterea
„Agricultura românească în contextul globalizării“


Academia Română, în parteneriat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, organizează vineri, 4 iunie 2021, dezbaterea cu tema „Agricultura românească în contextul globalizării“. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 9:30.

Sesiunea va fi moderată de acad. Cristian Hera, președintele Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române, și de prof. dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.

Sunt invitați să participe Adrian Oros, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurii, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, Sorin Câmpeanu, ministrul educației, șefii comisiilor de specialitate din cele două camere ale Parlamentului. La dezbateri vor lua parte membri ai Academiei Române, rectorii universităților de profil din București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Craiova, specialiști și reprezentanți ai unităților de cercetare și peste 30 de fermieri din întreaga țară.

Dezbaterile își propun o analiză a situației actuale din fiecare ramură a agriculturii. Referatele prezentate de specialiști vizează cultura mare, zootehnia, horticultura, dar și digitizarea agriculturii, cercetarea științifică și dezvoltarea rurală. Manifestarea va pune accent pe programele de cercetare științifică din agricultură, ca etalon al dezvoltării durabile, pe concretizarea principiilor de securitate alimentară, pe inițiativele fermierilor, pe dezvoltarea rurală și agricultura inteligentă, pe programele de finanțare destinate sectorului agricol. Pornind de la aceste considerente vor avea loc discuții cu fermierii, cei mai buni cunoscători ai realităților agricole, urmărind evidențierea problemelor actuale și identificarea celor mai eficiente măsuri pentru sprijinirea și dezvoltarea agriculturii românești. În acest sens, au fost invitați reprezentanți ai organizațiilor profesionale din agricultură precum Federația Națională Pro Agro, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Asociația Producătorilor de Porumb din România, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, Asociația Agricultorilor Maghiari din România.

Rezultatul discuțiilor dintre fermieri, specialiști și factorii decidenți, reuniți sub cupola Academiei Române, va face obiectul unui Raport final, ce va fi înaintat către Guvern, Parlament și alte instituții ale statului, în care vor fi sintetizate probleme, soluții și oportunități de modernizare și eficientizare.

Participarea la dezbatere este liberă în limita a 90 de locuri, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare în vigoare.

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006