14 octombrie 2019

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași
- 70 de ani de activitate -


Academia Română, prin Secția de Științe Chimice, organizează miercuri, 16 octombrie 2019, sesiunea aniversară „Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - 70 de ani de activitate“. Manifestarea se va desfășura în Aula Academiei Române din Calea Victoriei nr.125, începând cu ora 10.

Sesiunea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și de acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române.

Contribuția institutului la dezvoltarea cercetării românești va fi evidențiată în comunicările acad. Maya Simionescu, președintele Secției de Științe Biologice, directorul Institutului de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu“, și acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Din partea Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ vor lua cuvântul dr. Anton Airinei, directorul institutului, dr. Marcela Mihai, secretar științific, dr. Mariana Pinteală, șef de laborator în cadrul Centrului de cercetări avansate pentru bionanoconjugate și biopolimeri - IntelCentru, dr. Narcisa Marangoci, directorul Proiectului InoMatPol. Invitat special este prof. Aatto Laaksonen, de la Universitatea din Stockholm, colaborator apropiat al Institutului în cadrul IntelCentru.

Înființat în 1949, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași este un reper de excelență în cercetarea fundamentală și aplicată, în domeniile chimie organică și anorganică și chimia și fizica polimerilor, excelență recunoscută la nivel european și demonstrată de mii de lucrări științifice publicate în țară și străinătate și de zeci de proiecte de cercetare realizate în colaborare cu parteneri externi. Tematica institutului a fost orientată de-a lungul anilor atât către cercetarea aspectelor fundamentale din toate ramurile chimiei și a unor domenii interdisciplinare - aplicații tehnologice de înaltă performanță, protecția mediului, managementul deșeurilor polimerice, aplicații biomedicale și farmaceutice -, cât și către cercetarea aplicativă. Rezultatele s-au concretizat în soluții cu aplicabilitate practică, între care biotehnologii de procesare a materialelor lemnoase, obținerea de materiale spongioase din resurse regenerabile, biomateriale pentru chirurgia cardiacă.

O parte din rezultatele obținute în cadrul cercetărilor a fost valorificată printr-o serie de brevete. În perioada 2000-2015, OSIM a acordat peste 50 de brevete unor cercetători din institut, dovadă incontestabilă a preocupării acestora pentru reducerea perioadei de implementare a rezultatelor cercetării în economia reală.

Proiectele de cercetare sunt realizate, în majoritate, cu finanțare europeană, iar unele dintre acestea au fost date ca exemplu în utilizarea investițiilor în domeniul cercetării și inovării.

De-a lungul celor 70 de ani de existență, activitatea institutului a fost coordonată de cercetători de prestigiu, membri ai Academiei Române: acad. Radu Cernătescu, acad. Cristofor I. Simionescu, acad. Bogdan C. Simionescu, prof. Ilie Matei și prof. Ioan Zugrăvescu, membrii corespondenți. Începând cu anul 1956, institutul a primit numele chimistului și mineralogului Petru Poni (1841-1925), fondator al școlii ieșene de chimie și al școlii românești de chimie anorganică, președinte al Academiei Române în perioadele 1898-1901 și 1916-1920.

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006