24 septembrie 2019

Al 173-lea Seminar al Asociației Europene a Economiștilor Agrari (EAAE)


Academia Română va găzdui joi, 26 septembrie 2019, deschiderea lucrărilor celui de-al 173-lea Seminar al Asociației Europene a Economiștilor Agrari (European Association of Agricultural Economists - EAAE) cu tema: Sustainable and resilient farming systems in the European Union (Sisteme agricole sustenabile și reziliente în Uniunea Europeană). Seminarul este organizat de Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, în perioada 26-27 septembrie 2019.

Cel de-al 173-lea Seminar va reuni la București experți în domeniul economiei agrare din mai multe țări europene, pentru a discuta despre modul în care fermierii europeni fac față provocărilor economice, sociale și de mediu, dar și despre felul în care politicile Uniunii Europene pot contribui la creșterea capacității sistemelor agricole de a face față șocurilor și schimbărilor prezente și viitoare.

Sesiunea plenară se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 9, și va prilejui dezbateri pe marginea unor subiecte precum Politica Agricolă Comună post 2020, problematica de mediu și capacitatea sistemelor agricole de a face față provocărilor din mediul extern, pe baza prezentărilor susținute de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai factorilor de decizie din România și ai unor institute de cercetare și universități de prestigiu din Austria, Olanda și Marea Britanie.

Lucrările pe secțiuni ale seminarului se vor desfășura la Hotel Ambasador în după-amiaza zilei de 26 septembrie și în prima parte a zilei de 27 septembrie și vor prilejui dezbaterea a 36 de lucrări științifice pe tematica seminarului.

În același timp, seminarul va găzdui prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului Orizont 2020 cu titlul Towards Sustainable and Resilient EU Farming systems (SURE-Farm), coordonat de Universitatea din Wageningen (Olanda) și în care Institutul de Economie Agrară al Academiei Române este partener.

EAAE este o asociație profesională voluntară înregistrată în Olanda, în anul 1975, care reunește economiști agrari sau economiști interesați de problemele agriculturii, industriei alimentare și celei de dezvoltarea rurală din Europa. Asociația urmărește să promoveze cunoașterea și înțelegerea economiei agricole, în special în contextul european și să promoveze schimbul de experiență, de idei și informații între economiștii agrari. La fiecare trei ani EAAE organizează un congres, la fiecare doi ani un workshop pentru doctoranzi, iar în fiecare an organizează seminare dedicate mai multor subiecte specifice.

Informații suplimentare pot fi găsite la: http://eadr.ro/eaae173/index.html.

Persoană de contact
Cercet. Dan-Marius Voicilaș
Institutul de Economie Agrară al Academiei Române
Tel/Fax: +40 213 182 411
Mobil: +40 728 026 661
E-mail: eaae173@eadr.ro

Biroul de comunicare al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006