3 mai 2019

Sesiunea științifică
„Românii din sudul Dunării - Istorie și actualitate“


Academia Română și Societatea de Cultură Macedo-Română organizează marți, 7 mai 2019, începând cu ora 10, sesiunea științifică „Românii din sudul Dunării - Istorie și actualitate“, prilejuită de împlinirea a 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română. Manifestarea va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, din CaleaVictoriei, 125.

Sesiunea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și de actorul Ion Caramitru, președintele Societății de Cultură Macedo-Română.

Vor lua cuvântul acad. Eugen Simion, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române, acad. Grigore Brâncuș, prof. univ. Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române, cercetător științific dr. Viorel Stănilă, Institutul de Studii Sud-Este Europene al Academiei Române, cercetător științific dr. hab. Manuela Nevaci, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române, și cercetător științific dr. Emil Țîrcomincu, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române, care vor trata teme precum: aromânii - istorie și actualitate; provocări identitare postmoderne: cazul românilor sud-dunăreni; conștiința românității la românii sud-dunăreni; 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română.

Constituită pe 23 septembrie 1879 la inițiativa unor remarcabile personalități politice și culturale ale vremii precum Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu, V.A. Urechia, Dimitrie Brătianu, mitropolitul primat Calinic Miclescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Societatea de Cultură Macedo-Română a fost oficializată prin Decretul domnesc nr. 1289 semnat de Carol I la 15 aprilie 1880 și avea să joace un rol important în dobândirea drepturilor populației românești din sudul Dunării. Astfel, Societatea a avut o contribuție semnificativă în recunoașterea oficială a naționalității române din Imperiul Otoman, la data de 9/22 mai 1905, când Sultanul Abdul Hamid emitea Iradeaua (decretul) prin care populația românească din Macedonia era recunoscută în mod oficial și legal ca naționalitate românească cu drepturi civile, comunale, școlare și bisericești.

De-a lungul timpului, Societatea Cultură Macedo-Română a avut un rol deosebit în crearea și funcționarea a circa 120 de școli de nivel primar sau liceal, răspândite în țările balcanice, precum și a bisericilor românești din această zonă. Pentru aceste instituții, Societatea a tipărit și răspândit în mod gratuit manuale, cărți de cult, atât în dialectul aromân, cât și în limba literară.

Societatea de Cultură Macedo-Română își propune să contribuie la conservarea și cultivarea dialectului aromân, a tradițiilor specifice, a culturii aromânilor și la păstrarea unității lor spirituale. Societatea sprijină contactele și legăturile culturale cu aromânii de pretutindeni și cu popoarele în mijlocul cărora trăiesc și dorește în mod deosebit păstrarea identității românești prin cunoașterea de către tânăra generație a dialectului, a culturii și tradițiilor aromânești prin școală.

Sesiunea științifică organizată de Academia Română deschide seria de evenimente din cadrul Săptămânii culturii macedo-române, 7-10 mai 2019.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006