10 decembrie 2018

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2016
Ceremonie de decernare: 13 decembrie 2018, ora 10
Aula Academiei Române


Academia Română va decerna joi, 13 decembrie 2018, premiile care recompensează cele mai bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale. Laureații vor fi premiați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.

Academia Română acordă, începând cu acest an, un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalități din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2016 au fost acordate 70, unui număr de 94 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de colective de autori.

O noutate este înființarea premiului „Petre Sergescu“, destinat recompensării celei mai valoroase lucrări de istoria științei, premiu care va fi atribuit în urma consultării și votului tuturor secțiilor de științe din Academia Română. Premiul a fost înființat atât pentru a semnala importanța pe care științele o au în dezvoltarea societății contemporane, cât și pentru a cinsti memoria unor savanți cu contribuții esențiale, pornind de la preceptul exprimat de Auguste Comte, potrivit căruia „Nu cunoaștem complet o știință atâta timp cât nu-i știm istoria“.

Istoricul Premiilor Academiei Române, inițiate prin donație de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1863, încă înainte de înființarea însăși a instituției academice, și Regulamentul actual de acordare sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa:

http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2016 poate fi consultată accesând:

http://academiaromana.ro/premiileAR/liste/2016.pdf
 

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006