2 noiembrie 2018

Academia Română și excelența europeană în nanotehnologie


Academia Română organizează în perioada 6-7 noiembrie 2018 două evenimente sub egida „Excelență Europeană în Nanotehnologie - EXCELNANO“, și anume prima ediție a Forumului „Românii în micro- și nanoelectronică“ și Seminarul Național de Nanotehnologie, aflat la ediția a 17-a.

Forumul „Românii în micro- și nanoelectronică“ va fi găzduit în cele două zile de Aula Academiei Române (6 noiembrie) și Aula Bibliotecii Academiei Române (7 noiembrie) și va grupa 3 sesiuni științifice, în care vor fi prezentate cercetările cele mai avansate ale unor specialiști din Anglia, Belgia, Elveția, Franța, România, Spania și Suedia, o masă rotundă dedicată strategiei domeniului nanotehnologiei și lansarea cărții „Advances in Micro-and Nanoelectronics“, ce cuprinde contribuții recente ale cercetătorilor români în micro- și nanoelectronică.

Regrupând specialiști români din Europa într-un domeniu de vârf, Forumul de la Academia Română are o semnificație deosebită în preajma sărbătorii Centenarului Marii Uniri, dar mai cu seamă a preluării de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

„EXCELNANO este construită pe expertiza europeană în nanotehnologie - avem în vedere specialiști și proiecte - și prezintă atât realizările recente, cât și perspectiva pe plan european și național. Acest dublu eveniment trebuie văzut și în contextul în care România, deținând în semestrul următor președinția Consiliului UE, va fi organizatoarea evenimentului internațional EuroNanoForum, în iunie 2019“ declară acad. Dan Dascălu, președintele Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor.

Un moment special în cadrul Formului îl reprezintă masa rotundă organizată și moderată de dr. Andreas Wild, fost director al ENIAC/ECSEL, cu o bogată experiență în parteneriatul public-privat în nanoelectronică la nivel european, care va antrena în dezbatere companii internaționale ce activează în România, cu scopul identificării direcțiilor de evoluție a domeniului de nanoelectronică la nivel național.

„Aceste companii oferă în prezent, după unele evaluări, circa 20.000 de locuri de muncă în România. Să nu uităm că nanoelectronica este tehnologia de bază pentru realizarea echipamentelor de comunicații și informatică, atât cele profesionale, cât și cele de larg consum și că această tehnologie influențează decisiv evoluția tuturor domeniilor și asigură un suport fizic pentru a 4-a Revoluție Industrială în curs de desfășurare“, precizează dr. Andreas Wild, moderatorul mesei rotunde, dorind să semnaleze importanța acestei întâlniri științifice pentru economia românească.

Marți, 6 noiembrie 2018, la ora 13:30, în cadrul unei conferințe de presă organizată în Sala de Prezidiu a Academiei Române, va avea loc și lansarea cărții „Advances in Micro-and Nanoelectronics“, apărută recent la Editura Academiei, majoritatea autorilor fiind prezenți la București, cu ocazia Forumului. Cu acest prilej vor fi evidențiate varietatea preocupărilor și recunoașterea de care se bucură acești cercetători români care își desfășoară activitatea în țară sau în străinătate. De menționat faptul că întâlnirea cu diaspora reînvie, chiar dacă la scară redusă, o tradiție a activității UEFISCDI.

Cel de-al doilea eveniment EXCELNANO este Seminarul Național de Nanotehnologie, ediția a 17-a, organizat cu participarea Comisiei Europene și a unităților de cercetare implicate în Orizont 2020 (2014-2020), care se va desfășura pe 7 noiembrie 2018, începând cu ora 11, în Aula Bibliotecii Academiei Române. În cadrul Seminarului vor fi furnizate informații la zi privind proiecte europene în derulare și vor fi prezentate perspectivele de evoluție ale nanotehnologiei, fiind o excelentă ocazie de întâlnire cu specialiștii din străinătate care participă la Forumul „Românii în micro- și nanoelectronică“. În acest an Centenar, Seminarul național are ca invitat special Republica Moldova.

Dublul eveniment EXCELNANO este organizat de Academia Română, Comisia pentru Știința și Tehnologia Microsistemelor, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, din coordonarea Ministerului pentru Cercetare și Inovare.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006