26 septembrie 2018

Simpozionul științific
„Pe urmele generalului Henri Mathias Berthelot în România“

25 septembrie 2018 | comuna General Berthelot, județul Hunedoara


Academia Română, prin Filialele sale Cluj-Napoca și Timișoara, Institutul de Istorie „George Barițiu“ și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, a organizat în data de 25 septembrie 2018 simpozionul științific „Pe urmele generalului Henri Mathias Berthelot în România“. Evenimentul a avut loc la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române, al cărui sediu este chiar Conacul Berthelot situat în comuna cu același nume din județul Hunedoara.

În cadrul simpozionului au luat cuvântul: acad. Păun Ion Otiman, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, președinte al Academiei Române în perioada 2006-2014, Fabius-Tiberiu Kiszely, prefectul judetului Hunedoara, Maria Huzoni, primar al comunei General Berthelot, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorector Universitatea „Babeș Bolyai“ din Cluj Napoca

Temele abordate s-au circumscris momentului istoric de la 1918 și rolului generalului francez Henri Mathias Berthelot în participarea României la Primul Război Mondial. Particularizând, vorbitorii au amintit ipostaze ale relației generalului Berthelot cu Casa Regală a României, dar și întâlnirea acestuia cu reprezentanții Consiliului Național Român din Timișoara în decembrie 1918.

Academicianul Păun Ion Otiman a subliniat că „Generalul Berthelot este o personalitate fascinantă pentru istoria României, glorioasă, care a avut o contribuție esențială la organizarea și la izbânzile Armatei Române, alături de Antantă, în Primul Război Mondial - premise ale constituirii României Mari. Generalul a fost membru de onoare al Academiei Române. A fost cetățean de onoare al României, iar statul român, pentru a-i recompensa truda, sentimentele deosebite față de România, i-a donat așezămintele de la Fărcădinul de Jos, din Țara Hațegului“.

Atât oficialitățile locale, cât și istoricii participanți au vorbit și despre istoria Conacului Berthelot, donat de generalul francez Academiei Române în anul 1926 și confiscat de regimul comunist în 1948, cât și despre implicarea Academiei Române, cu deosebire a acad. Păun Ion Otiman, secretar general în perioada 2006-2014, pentru reabilitarea Conacului Berthelot, aflat în momentul recuperării într-un avansat stadiu de degradare, și pentru transformarea acestuia într-un modern centru de cercetare.

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a transmis cuvinte de laudă și recunoștință acad. Păun Ion Otiman pentru implicarea și eforturile depuse:

„Domnia sa a făcut prin acest gest de implicare personală dar și al Academiei Române un gest de care generalul Berthelot poate fi mândru, pentru că acad. Păun Ion Otiman a demonstrat încă o dată prin consecvența, prin stăruința domniei sale că românii, chiar dacă sunt înfrânți pe moment, chiar dacă o duc greu - și acest conac știm foarte bine cât de greu a dus-o multă vreme -, au resurse să demonstreze că pot să renască, precum pasărea Phoenix, să fie biruitori.“

Evenimentul dedicat generalului H.M. Berthelot a fost organizat de Academia Română, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și Societatea Enciclopedică a Banatului, și se înscrie în seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor.

Generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931), ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1926, a fost șeful Misiunii Militare Franceze în România în timpul Primului Război Mondial și a avut o contribuție esențială în refacerea și reorganizarea armatei române. A fost consilier strategic al Regelui Ferdinand și s-a implicat în susținerea diplomatică și militară a cauzei românești. În semn de recunoștință, generalul Berthelot a fost decorat cu cele mai înalte distincții ale statului român și a fost declarat cetățean de onoare al României.

Conacul Berthelot. În 1922, la propunerea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, Parlamentul României a oferit în dar generalului Berthelot conacul din Fărcădinul de Jos, ce aparținuse familiei Nopcea, veche familie nobiliară românească din Transilvania. În anul 1926, generalul Berthelot a decis să se reîntoarcă în Franța și a donat Academiei Române conacul, împreună cu domeniul pe care se afla. La câțiva ani după instalarea regimului comunist, în 1948, imobilul a fost naționalizat și transformat în sediu de CAP, patrimoniul său fiind jefuit și risipit. După 1989, Conacul a suferit un avansat proces de degradare. Odată cu recuperarea lui de către Academia Română, a fost reabilitat și introdus în circuit științific. Inaugurat la 12 octombrie 2010, actualul conac ce poartă numele generalului adăpostește Centrul de dezvoltare durabilă „Țara Hațegului - Retezat“ al Academiei Române, fiind dotat cu sală de conferințe, laboratoare de cercetare și spații de cazare.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006