13 aprilie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ
privind executarea silită a Academiei Române efectuată de avocatul Lucian Pitaru prin executor judecătoresc Porojnicu Adrian și vânzarea la licitație publică a suprafeței de 3418,5380 ha teren cu vegetație forestieră, proprietatea Academiei Române


Fundația Patrimoniu, în baza aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române, în 27.07.2006 a încheiat cu avocatul Lucian Pitaru contractul de asistență juridică nr. 28 ce are ca obiect servicii avocațiale pentru reprezentarea Academiei Române în recuperarea terenurilor cu vegetație forestieră donate de surorile Maican, Academiei Române, în baza aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române din 25.07.2006. Acest contract prevedea un onorariu lunar și un onorariu de succes într-o cotă procentuală de 15% din întinderea drepturilor câștigate. Contractul a fost denunțat unilateral de Academia Română, întrucât succesul nu a fost atins, iar pe rolul Tribunalului București a fost promovat dosarul nr. 33192/3/2017 având ca obiect constatarea nulității absolute a contractului în cauză.

Pentru plata în natură a pretinsului onorariu de succes, avocatul Lucian Pitaru a executat silit Academia Română în perioada 2014-2018, iar prin executorul judecătoresc Porojnicu Adrian a scos la vânzare de 7 ori suprafața de 3418,5380 ha teren cu vegetație forestieră.

În data de 28.02.2017, executorul judecătoresc Porojnicu Adrian a scos la vânzare suprafața de 3418,5380 ha teren cu vegetație forestieră și, deși la acel moment executarea silită era suspendată prin Încheierea din data de 24.02.2017 a Judecătoriei Pătârlagele, din dosarul nr. 358/277/2016, a întocmit procesul-verbal de adjudecare prin care declara adjudecatar pe Cabinet de Avocat Lucian Pitaru prin reprezentant Lucian Pitaru pentru suma de 40.227.692 lei. Judecătoria Pătârlagele, în dosarul 729/277/2017, a constatat că „întreaga procedură de licitație publică de vânzare publică a terenului din data de 28.02.2017, ca și procesul-verbal încheiat la finalul acestuia, în aceeași dată sunt nelegale“ și, pe cale de consecință, a dispus „anularea procesului-verbal de licitație încheiat la data de 28.02.2017 în dosarul execuțional nr. 268/2014 al BEJ Porojnicu Adrian, precum și a actului subsecvent, proces-verbal din data de 28.03.2017 întocmit de același executor judecătoresc“. Pentru aceste fapte, DNA Ploiești efectuează cercetări în dosarul nr. 49/P/2017.

În data de 05.04.2018, la cererea avocatului Lucian Pitaru, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Porojnicu Adrian din municipiul Buzău, a fost scoasă la vânzare suprafața de 3418,5380 ha teren cu vegetație forestieră, proprietatea Academiei Române și adjudecată de firma BPW FOREST MUNTENIA SRL, pentru suma de 41.602.584,85 lei. Firma a fost înființată în data de 08.02.2018, reprezentată legal prin administratorii, dl. Schuster Karl Martin și dl. Kurt Otrin.

A fost sesizat Consiliul de Onoare al Academiei Române cu privire la această situație care afectează grav interesele și imaginea Academiei Române.

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006