24 noiembrie 2017

Alegeri la Academia Română
5 titularizări. Papa Francisc ales membru de onoare


Vineri, 24 noiembrie 2017, membrii Academiei Române s-au reunit în Adunare generală, având pe ordinea de zi două puncte: titularizarea unor membri corespondenți și supunerea la vot a propunerii de alegere a Sanctității Sale Papa Francisc ca membru de onoare al Academiei Române.

Adunarea generală a fost prezidată de acad. Cristian Hera, Vicepreședinte al Academiei Române, care, în deschiderea lucrărilor, a prezentat activitatea desfășurată de Biroul Prezidiului în perioada septembrie-noiembrie 2017.

La propunerea Prezidiului Academiei Române au fost titularizați, prin vot secret, 5 membri corespondenți:

- Prof.univ.dr. Cristian Sorin SILVESTRU, Secția de Științe Chimice
- Prof.univ.dr. Gheorghe UDUBAȘA, Secția de Științe Geonomice
- Prof.univ.dr. Mihail-Viorel BĂDESCU, Secția de Științe Tehnice
- Prof. emerit dr.ing. Ioan DUMITRACHE, Secția de Știința și Tehnologia Informației
- Prof.dr.ing. Horia Nicolai TEODORESCU, Secția de Știința și Tehnologia Informației

Sanctitatea Sa Papa Francisc a fost ales prin vot deschis, la vedere, ca membru de onoare al Academiei Române. Propunerea a fost făcută de către Prezidiul Academiei Române, care, în motivația oficială, arată:

„Având în vedere personalitatea teologică de talie mondială a Papei Francisc, exemplara sa dăruire în slujba oamenilor care caută un sens al vieții, o cale a păcii și a reconcilierii, subliniind preferința sa de a-i ajuta în primul rând pe cei săraci și marginalizați; de asemenea, ținând cont de meritele sale deosebite în ușurarea suferinței oamenilor refugiați, persecutați, victime ale războaielor, calamităților naturale și ale violențelor; în fine, prețuind prietenia sa față de poporul român și îmbrățișând inițiativele sale menite să ducă la refacerea unității creștine, prin susținerea dialogului ecumenic între catolicii și ortodocșii din țara noastră, Prezidiul Academiei Române propune alegerea Sanctității Sale ca membru de onoare al Academiei Române.“

Alegerea Sanctității Sale ca membru de onoare al Academiei Române succede vizitei întreprinse de conducerea Academiei Române la Vatican în perioada 8-13 noiembrie 2017, când Papa Francisc a acceptat această onoare.

Acad. Cristian Hera, Vicepreședinte al Academiei Române, a prezentat în fața Adunării generale contextul în care a înaintat această propunere Papei Francisc:

„În cuvântul de salut în fața Sanctității Sale, am menționat, printre altele, că Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat și a devenit membru de onoare al Academiei Române în anul 2001. Am dorit, astfel, să fac legătura cu propunerea Academiei ca Sanctitatea Sa să accepte propunerea noastră, pentru că știam că nu-și dorește și nu acceptă titluri de onoare. Am fost fericit să-l aud spunând da și precizând că acceptă pentru noi, pentru prietenie și pentru poporul român. Sunt cuvintele Sanctității Sale.“

Adunarea generală a Academiei Române a votat în unanimitate alegerea Papei Francisc ca membru de onoare.
 

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006