Legislație de mediu privitoare la arii naturale protejate și situri Natura 2000

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

HG nr. 1.284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție speciala avifaunistică ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in România

OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a rețelei ecologice Natura 2000 in România

Hărțile cu localizarea și limitele siturilor Natura 2000 se pot descărca gratuit de pe adresa: http://maps.biodiversity.ro/N2000/index.php (Log In NATURA 2000)

OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora.

OM nr. 1710/2007 privind aprobarea documentației necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național

 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006