20-21 octombrie 2016 |Timișoara

Galerie foto

 

Academia Română - 150 de ani și Filiala Timișoara - 65 de ani sărbătorite
în cadrul Zilelor Academice Timișene ediția a XV-a


Sesiunea festivă aniversară a avut loc în data de 20 octombrie 2016 în Aula Filialei Timișoara a Academiei Române.

La sesiune au participat, ca invitați de onoare, acad. Ionel-Valentin Vlad, președintele Academiei Române, acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Florin Filip, președintele Secției de Știință și Tehnologia informației, Directorul Bibliotecii Academiei Române, acad. Emil Burzo, președintele Filialei Cluj, acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, acad. Maria Zaharescu, precum și membri ai Academiei Române și cercetători din Filiala Timișoara, rectorii universităților timișorene, peste 150 de invitați din mediul universitar și științific din Banat și zonele învecinate.

Manifestarea a fost deschisă cu un cuvânt de salut adresat de acad. Păun Ion Otiman, președintele Filialei Timișoara al Academiei Române, și alocuțiuni ale reprezentanților autorităților și universităților timișene.

Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, a deschis lucrările sesiunii științifice cu prelegerea Academia Română - 150 de ani în serviciul Națiunii Române, deosebit de bine primită și apreciată de public.

Acad. Păun Ion Otiman a prezentat lucrarea Academia Română - 150 de ani în slujba Națiunii Române, Filiala din Timișoara a Academiei Române - 65 de ani de activitate științifică și culturală în Banat.

Sesiunea s-a încheiat cu prezentarea filmului documentar Pași spre nemurire realizat de TVR Timișoara și cu vizitarea expoziției de carte în care au fost expuse lucrări realizate de academicienii și cercetătorii filialei.

În după amiaza zilei de 20 octombrie a avut loc Sesiunea științifică dedicată evenimentului istoric: 1716 - Timișoara - 2016 - O istorie europeană. Programul sesiunii a cuprins patru comunicări științifice care au pus în evidență patru perioade din istoria îndelungată a Banatului:

  • Banatul antic - Prof. dr. Doina Benea

  • Banatul medieval - Acad. Ioan Aurel Pop

  • Banatul otoman - Dr. Cristina Feneșan

  • Banatul modern - Prof. dr. Victor Neumann

Cu acest prilej s-au lansat cărțile dedicate celor 300 de ani de istorie bănățeană:

  • Viața academică în Banat - Acad. Păun Ion Otiman

  • Monografia Familiei Mocioni - Dr. Teodor Botiș

  • Vincențiu Babeș - Prof. dr. George Cipăianu

  • Istoria Banatului - antichitatea - Prof. dr. Doina Benea

  • Istoria Banatului otoman (1552-1716) - Dr. Cristina Feneșan

  • Istoria Banatului - Prof. univ. dr. Victor Neumann

În cadrul Sesiunii festive, Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad a acordat Diplomele "Meritul Academic" și "Distincția culturală" unor instituții academice, universitare și de cultură, membrilor Academiei Române și cercetătorilor de la Filiala din Timișoara, precum și colaboratorilor acesteia care s-au distins în activitatea științifică, culturală și spirituală.

VIDEO

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006