6 octombrie 2016 | Sibiu | Biblioteca ASTRA

Galerie foto

 

Simpozionul "Asociațiunea ASTRA și Academia Română - 150 de ani de la înființarea Academiei Române"


Programul comunicărilor științifice a fost deschis de Președintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, care a rostit alocuțiunea "Academia Română -150 de ani în serviciul Națiunii Române".

Din partea Academiei Române au prezentat comunicări:

  • Acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte al Academiei Române: Asociațiunea ASTRA și Academia Română

  • Acad. Emil Burzo, președintele Filialei din Cluj a Academiei Române: Cercetarea academică în Transilvania

  • Acad. Ion Aurel Pop, rectorul Universității "Babeș - Bolyai" din Cluj-Napoca: Rolul ASTREI în înfăptuirea statului național român unitar - câteva considerații

  • Acad. pr. Mircea Păcurariu, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu: Slujitorii Bisericii în activitatea Academiei Române și Asociațiunii ASTRA

  • Prof. dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu: 60 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări din Sibiu al Academiei Române.

În debutul Simpozionului au vorbit prof. univ. dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA și ÎPS Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului.

La eveniment au fost prezenți Cristian Roman, prefectul Sibiului, și Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

Au susținut de asemenea comunicări:

  • Prof. univ. dr. Elena Macavei, președintele Secțiunii Școlare a Asociațiunii ASTRA, Astriștii membri ai Academiei Române

  • Prof. univ. dr. Ioana Crețu, vicepreședinte al Despărțământului Central ASTRA Sibiu, Membrii Academiei Române din Săliștea Sibiului

  • Prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa, președintele Despărțământului Central ASTRA Sibiu, Președinții Asociațiunii ASTRA

  • Dr. Silviu Borș, directorul Bibliotecii Județene ASTRA, Legăturile de colaborare între Academia Română și Biblioteca ASTRA Sibiu.

Sesiunea solemnă a fost organizată de Asociațiunea ASTRA, Academia Română, Mitropolia Ardealului, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, în cadrul Proiectului cultural "ASTRA - memoria personalităților și evenimentelor emblematice din istoria sibiană", dezvoltat de Secțiunea Militară a Asociațiunii ASTRA.
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006