Societatea conștiinței
Autor: Mihai Drăgănescu

 

Acad. Mihai Drăgănescu

SOCIETATEA CONȘTIINȚEI
 

Noua carte semnată de acad. Mihai Drăgănescu, înscriidu-se armonios în opera sa filosofică originală, fundamentează teoretic o societate a conștiinței, care urmează societății informaționale și societății cunoașterii, ca o a treia treaptă a erei informației.

Autorul este conștient de dificultățile acestui “concept absolut și fundamental”, introdus în anul 2000, dificultăți ce țin de faptul că știința nu poate încă să ofere o explicație satisfăcătoare a conștiinței, “știința conștiinței” negăsindu-și încă drumul propriu. Drumul, totuși, a fost deschis și “primul pas ce trebuie făcut este conștientizarea acestei posibilități”. Sub acest aspect, cartea acad. Mihai Drăgănescu aduce argumente convingătoare, incluzând toate domeniile cunoașterii ca și cele ale societății, toate gravitând în jurul conceptului de conștiință.

 

În sfera conceptului de societate a conștiinței sunt cuprinse conștiința omului contemporan, conștiința omului modificat prin mijloace biotehnologice, conștiința artificială obținută prin mijloace pur tehnologice și Conștiința Fundamentală a Existenței. Într-un dialog cu gânditorii care s-au dedicat acestei probleme, gânditorul român, folosindu-se de conceptele proprii din lucrările precedente, vede mai departe “societatea conștiinței ar putea avea drept unul dintre scopurile majore realizarea unei civilizații socio-umane veritabile”. Înțelegerea este facilitată de structura cărții în care, după “Reflecții despre știința conștiinței”, urmează capitolele “Societatea conștiinței. Introducere”, “Spiritualitatea”, “Fundamentele naturale ale societății cunoașterii” și “Cunoștințele societății cunoașterii”.

La început de secol XXI tot mai mulți gânditori constată că “istoria umanității este istoria unui eșec” și “numai o spiritualitate deplină, cu varietăți în cadrul unei anumite libertăți de alegere, ar putea duce societatea către o stare de adevărată civilizație”. Prefigurarea acestei civilizații este descifrată în cele mai noi achiziții ale științei și tehnologiei și, trebuie să spunem, că ele reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale umanității. Bogată în informații, cu o impresionantă bibliografie, cu idei care pot șoca, cu o argumentare consistentă și nuanțări semnificative, această nouă carte a acad. Mihai Drăgănescu diagnostichează starea umanității și posibila devenire demnă pentru “homo sapiens”.

   

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006