Autor: Florin Gheorghe Filip

Colecția Tehnologia Informatiei
SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII

Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Copyright © 2007 Editura TEHNICĂ

ISBN 978-973-31-2308-8
004:65.012.123

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006