BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE

Proiect "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate"
ID 136077

Site proiect - http://www.cesindcultura.acad.ro/
 

Competiție/selecție Burse doctorale și postdoctorale Proiect "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" ID 136077
(07.04.2014)
 

Precizări în atenția aplicanților cu referire la Proiectul "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate"
ID 136077

(10.04.2014)
 

Precizare în atenția aplicanților cu referire la Proiectul "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" ID 136077
(14.04.2014)
 

ANUNT în atenția aplicanților cu referire la Proiectul "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate"
ID 136077

(22.04.2014)
 
 

Regulament admitere doctoranzi in cadrul Proiectului "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" ID 136077

 
 

Regulament admitere postdoctoranzi in cadrul Proiectului "Cultura română și modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" ID 136077

 

Precizări în atenția aplicanților, răspunsuri întrebari frecvente
(28.04.2014)
 

Comunicat în atenția aplicanților pentru burse doctorale
(07.05.2014)
 

Comunicat în atenția aplicanților pentru burse postdoctorale
(07.05.2014)
 

Comunicat în atenția solicitanților de burse postdoctorale
(20.05.2014)
 

Rezultatele concursului de selecție și evaluare pentru burse de sprijin doctoral
(21.05.2014)
 

Comunicat cu privire la semnarea contractelor de bursă doctorală
(27.05.2014)
 

Comunicat în atenția solicitanților de burse postdoctorale
(28.05.2014)
 

Rezultatele concursului de selecție și evaluare pentru burse postdoctorale
(04.06.2014)
 

Comunicat în atenția solicitanților de burse postdoctorale
(05.06.2014)
 

Comunicat în atenția aplicanților pentru burse postdoctorale
(09.06.2014)
 

Comunicat privind analiza contestațiilor asupra rezultatelor competiției de burse postdoctorale
(10.06.2014)
 

Rezultatele finale și informații privind contractarea burselor postdoctorale
(10.06.2014)
 

Procedura pentru bursierii doctoranzi privind participarea la conferințe internaționale și efectuarea de mobilități în țări din UE
(24.06.2014)
 

Procedura pentru cercetători postdoctorat privind participarea la conferințe internaționale și efectuarea de mobilități în țări din UE
(24.06.2014)
 

"Procedura privind raportarea lunară și trimestrială a activității bursierilor doctoranzi"
(01.07.2014)
 

"Procedura privind raportarea lunară și trimestrială a activității cercetătorilor postdoctorat"
(01.07.2014)
 

Repartizare bursieri pe grupuri de lucru și tutori coordonatori
(10.07.2014)
 

Corrigendum nr.1 la Procedura pentru bursierii doctoranzi privind participarea la conferințe internaționale și efectuarea de mobilități în țări din UE
(06.08.2014)
 

Corrigendum nr.1 la Procedura pentru cercetători postdoctorat privind participarea la conferințe internaționale și efectuarea de mobilități în țări din UE
(06.08.2014)
 

Conferința tematică interactivă cu participare internațională consacrată cercetării și sincronizării modelelor culturale europene din perspectiva dezvoltarii durabile, 1-2 octombrie 2014
(15.09.2014)

 
   

 

Desfășurarea atelierelor pe grupe de lucru și moderatori, 1-2 octombrie 2014
(24.09.2014)
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006