Numere anterioare

ACADEMICA 2020

APRILIE - MAI

     
Nr. 4-5  

Aprilie - Mai 2020, Anul XXX, 354-355

     
3

CUPRINS

6

     
  Pag.
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Ioan-Aurel Pop, Academia Română la 154 de ani
 

6
MANIFEST PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT  
 

Scrisoarea conducerii Academiei Române către Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie
 

8
DISCURS DE RECEPȚIE  
 

Octavian Lazăr Cosma, „Spre muzica românească”
 

13
 

Cornel Țăranu, Cuvânt de răspuns
 

26
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
 

Dan Dascălu, Valul digitalizării invadează realitatea fizică
 

29
 

Andreas Wild, Sistemele ciber-fizice – o oportunitate pentru România
 

36
TEHNOLOGIA ELECTRONICĂ ÎN NOUA ERĂ DIGITALĂ  
 

Mihai Datcu, Senzori inteligenți și tehnologia Big Data pentru aplicații spațiale
 

42
CONFERINȚĂ-DEZBATERE LA ACADEMIA ROMÂNĂ  
 

Dan Bălteanu, Diana Dogaru, Mihaela Sima, Efectele schimbărilor climatice asupra mediului și societății. Considerații preliminare
 

48
EVENIMENT ACADEMIC  
 

Păun Ion Otiman, Un proiect atât de necesar pentru restaurarea patrimoniului cultural național

65
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Jean Askenasy, Mesaj testamentar al academicianului Solomon Marcus către Academia Română: transdisciplinaritatea
 

68
ANIVERSĂRI  
 

Luminița Chivu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții – 30 de ani de la înființare
 

70
 

Ilie Bădescu, Dimitrie Gusti și Școala sociologică de la București la 100 de ani de la fondare
 

72
DOCUMENTE ȘI OPINII  
 

Vasile Vasile, Deșteaptă-te, române... – atestări documentare (II)
 

76
CULTURĂ SCRISĂ  
 

Mihaela Racovițeanu, Înființarea Editurii Cartea Românească în perioada Marii Uniri
 

89
 

Silviu-Constantin Nedelcu, Donația Bibliotecii „Petre Gârboviceanu” către Biblioteca Academiei Române
 

92
IN MEMORIAM  
 

Alexandru Boboc (1930–2020)
 

96
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 97
     
GHID PENTRU AUTORI 99
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006