Numere anterioare

ACADEMICA 2016

SEPTEMBRIE

Nr. 9  

Septembrie 2016, Anul XXVI, 311

     
     
SUB CUPOLA ACADEMIEI Pag.
 

Ioan-Aurel Pop, Alexandru Lapedatu - istoric și universitar clujean
 

5
 

Răzvan Theodorescu, Alexandru Lapedatu și monumentele noastre istorice
 

8
 

Nicolae Edroiu, Alexandru Lapedatu (1876-1950) - ctitor și codirector al Institutului de Istorie Națională din Cluj
 

10
 

Alexandru Zub, Academia sub vremi și deasupra vremilor
 

12
PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL  
 

Florin Gheorghe Filip, Cristian Ciurea, Expoziții virtuale online - aspecte privind contribuția la promovarea patrimoniului cultural național
 

13
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Nicolae Florea, Factori pedogenetici sau condiții ale dinamicii solului? Rolul energiei pentru dinamica și dezvoltarea solului
 

19
 

Adrian Restian, Noile orizonturi ale geneticii
 

24
EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE  
 

Nicolae Anastasiu, Hidrocarburile din Marea Neagră - între provocări și riscuri
 

30
PUNCTE DE VEDERE  
 

Alexandru Boboc, Parodic și speculativ în gândirea muzicală modernă
 

34
 

Mircea Dumitru, Sfârșitul umanioarelor? De ce mai avem încă nevoie de educație umanistă în universități
 

47
CONVORBIRI  
 

Ioan Dumitrache, Noi perspective în dialogul om-mașină
 

58
ISTORIE  
 

Alexandru Porțeanu, La centenarul Primului Război Mondial. Fazele istorice ale luptelor armate pentru întregirea și reîntregirea țării (1916-1944). Pentru o istorie integrată a lor
 

65
EVOCĂRI  
 

Răzvan Theodorescu, Il Professore
 

68
 

Alexandru Zub, Nicolae Iorga, militant pentru unitatea națională. Marginalii la o sinteză "en historien"
 

70
 

Zeno Gârban, Profesor dr. Irimie Staicu - un precursor al extinderii universitare agronomice
 

72
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 75
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 78
     
GHID PENTRU AUTORI 79
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006