Academia Română în dialog cu tinerii


Școala olimpicilor

Școala olimpicilor a Academiei Române este o direcție educațională destinată elevilor din toată țara, cu talent în domeniul științelor și artelor, care au obținut rezultate notabile la olimpiadele naționale și internaționale.

Școala olimpicilor organizată de Academia Română face parte dintr-un proiect educațional mai amplu, inițiat de acad. Ioan Dumitrache, ce are în vedere crearea și dezvoltarea unei relații profesionale de durată între elevii performanți și membri ai Academiei Române.

Școala olimpicilor este gândită pe două coordonate:

  • Școala de vacanță – Academia Română cultivă tinerii merituoși
  • Școala de vară – Sub semnul istoriei