PUBLICAŢII IEF 2014 - 2019

În perioada 2014-2019, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române a continuat publicarea lucrărilor din planul anual de cercetare (serii, colecții, periodice), adăugând lucrări rezultate în urma cercetărilor de teren din țară și din afara granițelor, lucrări de autor și colective ori volume apărute în urma câștigării unor granturi.

Publicațiile de referință ale Institutului reprezintă lucrări fundamentale pentru domeniile etnologice din România și repere pentru mediul internațional. Amintim, dintre lucrările editate de IEF:

  • Seria Civilizația românească, coordonator acad. Victor Spinei, vol. 8, Etnologie românească. Tradiție. Cultură. Civilizație, Coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu București, 2018; vol. 23, Sistemul culturii populare românești, București, 2019.

  • Seria Etnologie românească. Folcloristică și etnomuzicologie (tratat, 6 volume EAR - lucrarea continuă).

  • Colecţia naţională de folclor (instrument de lucru fundamental, 21 volume publicate la EAR, Ed. Muzicală și altele - lucrarea continuă într-o serie nouă).

  • Corpus de documente etnografice. Răspunsuri la chestionarele Atlasului etnografic român (instrument de lucru fundamental, 15 volume publicate - lucrarea continuă; Habitatul. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român.

  • Documente. Arhive folclorice românești (CD-uri, ediții critice și antologii, volume de documente din AIEF (serie continuă).

Volume 2014 -2019