Home

Contact us

LISTA STUDIILOR TEMATICE

 Prezentare proiect

Studii tematice

DELPHI  

     
b. Infrastructuri informatice si de comunicatii ale SI-SC
Infrastructura informationala nationala - infrastructura de baza a societatii informationale ca societate a cunoasterii Prof.dr. ing. Marius Guran, UPB
Analiza de risc si vulnerabilitate a infrastructurilor critice ale SI-SC Prof.Dr. ing. A.Gheorghe, ETH Zurich
Despre importanta tehnologiilor de securitatea a informatiei Lucian Vasiu
Elemente si instrumente ale infrastructurii de comunicatii pentru SI-SC Dr.I.Stanciulescu, CNSCC
Politici de stimulare a construirii unei infrastructuri informationale coerente ca suport al cadrului concurential in economia Romaniei Dr. C. Ciupagea, IEM AR
Vulnerabilitatea sistemelor în contextul Internet Prof.dr.ing.Vasile Baltac
Organicitatea SI-SC Alexandru Borcea - ARIES
Sistem informational geografic (GIS) pentru studiul dezastrelor naturale Prof.Dr. Dan Balteanu, m.c. al Academiei Române, Institutul de geografie
c. Formarea profesionala si pregatirea generala a populatiei în si pentru SI-SC
Conceptul de e-Learning, inclusiv in pregatirea generatiilor mature pentru a trai si munci în SI-SC Prof.dr.ing.V.Baltac - ATIC
Învatamântul superior în SI-SC Prof.dr.ing.I.Dumitrache, UPB
Spatiul public în societatea informationala. Impactul noilor tehnologii de comunicare Dr. Camelia Beciu, IS AR
d. Rolul stiintei, cercetarii si inovarii
Rolul cercetarii stiintifice în SI-SC Acad. D.Dascalu, AR
Potentialul creativ românesc - resursa necesara pentru o dezvoltare durabila Prof.Dr. Stefan Iancu, AR
Analiza comparativa a politicilor in domeniul stiintei si tehnologiei informatiei; cai de recuperare a decalajului economic intre Romania si tarile dezvoltate prin dezvoltarea industriei Dr. C. Ciupagea, IEM AR
Modelul de dezvoltare bazat pe inovare - componenta a unui model românesc pentru SI-SC Ec. Adrian Toia - WESTERN IQ
Importanta Institutelor Virtuale în eforturile catre eEUROPE+, eEUROPE si ERA. Importanta VI-urilor pentru tarile in curs de aderare la UE Gheorghe Mincu Sandulescu, Dr.,Ing.Dipl., ; Florian Udrescu, Ing.Dipl. ;  IPA SA, Bucuresti
e. Aspecte sociale si juridice
Unele probleme sociale, economice, juridice si etice ale utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor Prof.Dr. Stefan Iancu, AR
Noi actori sociali în promovarea tehnologiilor informatice si de cunoastere spre SI-SC Prof.I.Glodeanu, Prof. Dr. O.Hoffman, ICS - AR
Internet-ul, criminalitatea si dreptul Dr. Dan Banciu , ICS - AR
Influenta SI-SC asupra vietii personale si a dezvoltarii individuale a cetateanului, protectia drepturilor cetateanului si consumatorului Ing.Ileana Trandafir, ICI
Perspective si prioritati pentru Romania in domeniul accesului la Internet Dr. C. Ciutacu, INCE AR
Probleme juridice ale societatii informationale Ioana Vasiu, conf. dr. Facultatea de Drept Cluj-Napoca
Ocrotirea sanatatii, asistenta sociala specifica si gestionarea resurselor biologice umane ale populatiei în SI-SC Horia-Nicolai Teodorescu, Membru corespondent al Academiei Romane
Prof. Dr. ing., Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi
f. Institutiile statului si relatia lor cu cetateanul
Servicii de informare pentru cetateni în societatea informationala Prof. dr. Doina Banciu
SI-SC si relatia cetatean - autoritate publica Romeo Ilie, ICI
Educatia continua in societatea digitala Dr. Varujan Pambuccian - Camera Deputatilor
Strategii de crestere a utilizabilitatii si dezvoltare a competentelor de baza ale populatiei Romaniei pentru utilizarea tehnologiei informatiei Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iosif, C.S. Ana Maria Marhan, C.S. Ion Juvina - Institutul de Psihologie al Academiei Romane
Rolul societatii civile in SI – SC Alexandru Borcea - ARIES
Probleme de aparare nationala si de protectie a cetatenilor si societatii in SI-SC Gral R N. Irimie, Comandor Prof.dr. Aurel Serb
e-defence si societatea informationala, societatea cunoasterii Col. dr. ing. Stefan CANTARAGIU si colectiv, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare
g. Dezvoltarea economiei si a afacerilor
Desfasurarea activitatilor lucrative în SI-SC (e-Business) Prof.dr.ing. V.Baltac, ATIC
Noua economie. Orizont si schimbari Prof.dr.T.Ghita, ASE
Premise definitorii ale procesului tranzitiei de la societatea industriala la scocietatea informationala Conf.dr.Gabriela Sabau, ASE
Economia digitala Dr. Varujan Pambuccian - Camera Deputatilor
Noi forme de munca si activitate în SI-SC prof.dr.I.Gh.Rosca, ASE
Organizarea întreprinderilor în context virtual Prof.dr.I.Ivan, ASE
Organizatii bazate pe cunoastere Prof.dr. Horatiu Dragomirescu, ASE
Noi valente ale comertului electronic în SI-SC Dr.G.Zaman, IEN - AR
Posibile ajustari conceptual - metodologice in stiinta economica in contextul extinderii SI-SC si a noii economii informationale Prof. Dr. L. L. Albu - Inst. de Prognoza al AR
Dezvoltarea cunoasterii si noua economie Acad. Dan Dascalu si Prof.
Constantin Ciupagea, dir.adj. al Institutului de Economie Mondiala
Noile paradigme din "Noua economie" în contextul SI-SC Ec. Adrian Toia - WESTERN IQ
Competitivitatea industriei TIC din Romania Alexandru Borcea - ARIES
România în fata unor dileme: societatea informationala în conditiile suprapopulatiei agrare si a unei economii de subzistenta Dr. Constantin Ciutacu, Dr. Luminita Chivu, Dr. Valeriu Ioan Franc - INCE AR
h. Dimensiunea culturala a SI-SC
Cultivarea limbii române în SI-SC Dr.D.Tufis, m.c. AR
Catre o economie a culturii si o infrastructura informationala intelectuala Acad.F.G. Filip, AR
Informatie si cultura în SI-SC Dr.V.Franc, INCE AR