Conferința națională
„Artele vizuale și arhitectura, între două revoluții (1848-1989). O perspectivă locală“

Organizatori:
Academia Română
Secția de arte, arhitectură și audiovizual
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“


Cuvânt de deschidere:
- acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române
- dr. Adrian-Silvan Ionescu, director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“


Conferința se va desfășură în perioada 28-29 noiembrie 2022 și va aduce în atenția specialiștilor teme de cercetare actuale, grupate în trei secțiuni: Revoluții estetice în arhitectură și artele vizuale. Programe identitare; Reevaluări critice. Rolul criticii de artă; Modernitate și avangardă. Politici cultural-instituționale. Dezbaterile vor fi moderate de dr. Olivia Nițis, dr. Eduard Andrei și dr. Corina Teacă, cercetători ai institutului.