data-layout="button" data-size="small"> Share

Comunicat de presă
24 noiembrie 2022


Conferința națională
„Artele vizuale și arhitectura, între două Revoluții (1848-1989). O perspectivă locală“

Academia Română prin Secția de arte, arhitectură și audiovizual, în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“, organizează în perioada 28-29 noiembrie 2022 conferința națională „Artele vizuale și arhitectura, între două Revoluții (1848-1989). O perspectivă locală“. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 10.

Manifestarea va fi deschisă de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române și președintele Secției de arte, arhitectură și audiovizual, și de dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu.

Analizând segmentul temporal cuprins între două limite cronologice simbolice, 1848, anul Revoluției pașoptiste, ca deschidere către modernitatea europeană, și 1989, anul revoluției care a dus la căderea dictaturii ceaușiste și la revenirea regimului democratic, conferința arată în ce măsură arta și-a schimbat standardele, mijloacele și vocea critică sau a rezistat condiționărilor istorice în formule mai mult sau mai puțin alterate. Organizatorii pun în discuție termenul de „revoluție“ și din perspectiva artistică, nu doar istorică, pentru a evidenția răsturnările de ierarhii și schimbările de paradigmă în domeniul artei, ținând cont și de modul în care dinamica societății își găsește ecoul în creațiile artistice.

Conferința aduce în atenția specialiștilor din toate domeniile culturale teme de cercetare actuale, grupate în trei secțiuni: „Revoluții estetice în arhitectură și artele vizuale. Programe identitare“; „Reevaluări critice. Rolul criticii de artă“; „Modernitate și avangardă. Politici cultural-instituționale“. Prezentările sunt urmate de discuții și analize ce pot constitui premisa unor proiecte de colaborare interdisciplinare.

Biroul de comunicare al Academiei Române